Ilja Šrubař

* 6. 8. 1946 Teplice

V l. 1964–69 studoval filozofii, sociologii a historii na FF UK, po emigraci filozofii, sociologii a východoevropské dějiny na univerzitě ve Frankfurtu n. M. (1970–74). V l. 1974–92 působil na Kostnické univerzitě, v r. 1992 na Humboldtově univerzitě v Berlíně a od r. 1993 na univerzitě v Erlangen; v r. 1987 se stal docentem, 1992 profesorem sociologie. Je redaktorem Jahrbuch für Soziologiegeschichte a spoluvydavatelem (spolupřekladatelem) německé edice Vybraných spisů J. Patočky.

Bibliografie:
Glaube und Zeit, 1974;
Kosmion, 1988.

Časopisecké příspěvky:
Asubjektivní fenomenologie, přirozený svět a humanismus, FČ 1991.

Edice:
◦ Theorie der Lebensformen, 1984;
◦ J. Patočka: Kunst und Zeit (s K. Nellenem), Wien 1987;
◦ J. Patočka: Die Bewegung der menschlichen Existenz (s K. Nellenem, J. Němcem), Wien 1990 (před. I. Š.).

r