Václav Řípa Stankovský

* ok. 1580 Stankov

Po univerzitních studiích v Praze působil na městských školách v Chlumci n. Cidlinou, Opatovicích, Jemnici na Moravě a posléze v Žatci. Toto město a jeho dějiny oslavil básní Luczko seu principatus urbis Zacae. Z historickofilozofického hlediska je zajímavý jeho v Praze vydaný pokus o srovnání logiky (dialektiky) F. Melanchthona, z níž u nás vycházel Petr Kodicill, a logiky (dialektiky) Petra Rama (Pierre de la Ramée), jíž se držel Šimon Gelenius Sušický: Brevis et succincta collatio praeceptorum dialectices Philippi Melanchthonis et Petri Rami, 1610. – S. Sousedík připomíná z českých ohlasů ramovské dialektiky ještě díla lounského učitele Jana Mathiada Dialecticae rudimenta Trautleriana (1613) a lékaře a botanika Adama Zalužanského ze Zalužan Dialecticae in analysi usus (1613).

Literatura:
◦ OSN;
◦ J. Král: České humanistické logiky, in Šimon Gelenius Sušický: Logika, ed. Č. Stehlík, 1926;
◦ J. Hejnic, J. Martínek: Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě III, 1966;
◦ S. Sousedík: Filosofie v českých zemích, 1997.

jg