Karel Statečný

* 1870

† 1927

Po studiích teologie se stal knězem; ThDr. Léta působil jako učitel etiky a filozofie na římskokatolickém semináři v Českých Budějovicích. V tom období se zabýval rovněž kritikou pozitivismu (zejména Spencerova) a monistického hnutí. V r. 1923 přestoupil do Církve československé a stal se docentem (1924) a poté mimořádným profesorem systematické teologie na Husově evangelické TF v Praze. Přispěl k formulování filozoficko-teologického stanoviska nové církve.

Bibliografie:
O Spencerově nepoznatelnu, 1904;
Monismus, 1923.

Časopisecké příspěvky:
Reformní směry filosoficko-náboženské a církev československá, Český zápas 1924.

Literatura:
◦ OSNND;
◦ J. Král: ČsF, 1937.

md