Rudolf Steindl

* 17. 6. 1944 České Velenice
† Prosinec 2001

Po maturitě na gymnáziu ve Strakonicích (1963) vystudoval filozofii a historii na FF UK (1963–68) a poté získal vysokoškolský diplom ještě na Centre européen universitaire v Nancy (Francie). Ve své diplomní a doktorské práci na FF a diplomní práci v Nancy se zabýval problémem smrti v dějinách filozofického myšlení. Po návratu z Francie byl přijat do aspirantury ve FÚ ČSAV na oblast studia francouzské filozofie 20. století. Kandidátskou práci Místo člověka ve světě techniky obhájil v r. 1973. Od té doby byl vědeckým pracovníkem FÚ ČSAV a učil filozofii na pražských vysokých školách (docentura 1989). Patřil mezi nejmladší členy týmu R. Richty, zpracovávajícího lidské souvislosti vědy a techniky.

Od začátku 80. let se soustředil na filozofické otázky komplexního systémového výzkumu člověka, zejména s ohledem na přírodovědné poznatky o člověku. Ve svých publikacích vyšel z biologických, lékařských a psychologických výzkumů a vyvozoval z nich etické a axiologické závěry. Z té doby pochází řada časopiseckých studií a kniha Rozum a hodnoty, zabývající se vztahem typů racionality k typům morality. Ve druhé polovině 80. let se stále více soustřeďuje na filozofii medicíny, zejména na již dříve jím zkoumaný problém smrti. O této problematice vydává knihu Kontinuita života. Ze vztahu biologie a filozofie těží i kniha Filozofické problémy klasické a moderní etologie (s J. Kamarýtem), odměněná v r. 1989 cenou ČSAV. Ve druhé polovině 80. let S. působil jako vedoucí filozofické sekce FÚ ČSAV. V r. 1990 založil ve FÚ oddělení filozofické antropologie a začal vydávat časopis Studia humanistica. V r. 1992 byl pozván jako hostující profesor do Rakouska a souběžně s vědeckou prací v pražském FÚ přednáší na Landesakademie v Krems an der Donau v Rakousku, v oddělení pro aplikovanou etiku. V Rakousku publikuje studie z oblasti filozofie medicíny a filozofické práce k problematice česko-německých a česko-rakouských vztahů. Kromě filozofických prací uveřejnil i řadu povídek, básní, esejů a fejetonů, a to v ČR a na Slovensku (v těchto dvou zemích byl v r. 1993 nominován do Duchovního parlamentu) a také v Rakousku, Německu a ve Francii. V románu Život začíná v krematoriu popisuje životní osudy mladého vědeckého pracovníka v Čechách v období 1969–89. Přeložil řadu filozofických prací z ruštiny, němčiny a francouzštiny.

Bibliografie:
Cultural Epochs and their Dominant Ideas, 1983;
Kontinuita života, 1987;
Filozofické problémy klasické a moderní etologie (s J. Kamarýtem), 1989.

Sborníky:
Über den Philosophie-Unterricht in der Tschechoslowakei, Bulletin Association Internationale des Professeurs de Philosophie, 1991;
◦ Slovenská encyklopédia, 1993;
Tod in der modernen Gesellschaft, Wissenschaftliche Blätter. Fachbereich Geisteswissenschaften, Krems an der Donau 1993;
Tod und Ethik in der modernen Gesellschaft, Medizin – Ethik – Recht, ed. P. Kampits, Krems an der Donau 1994;
Menschliche Gesundheit und Tod, Angewandte Ethik, Kapfenberg 1996;
Todesproblem und Bioethik in Ost-Mitteleuropa, in R. Rösler (Hrsg.)": Biologie im Horizont der Philosophie, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 1997.

Časopisecké příspěvky:
Problém příčin a smyslu agresivního chování, SČ 1981;
Role biologického determinismu v soudobém buržoazním myšlení, Marxova teorie dějin, FČ 1983;
Kulturní epochy a jejich dominantní ideje, FČ 1985;
K sociálně gnoseologické problematice dialektiky rostoucího významu subjektu, FČ 1987;
Filozofie a poezie (s M. Mrázem), Humanismus bez člověka? FČ 1989;
Pojem kultury, kulturních epoch a jejich dominantních idejí, Pohled na soudobou rakouskou filozofickou tvorbu, Potřebujeme fantazii? Studia humanistica (SH) 1990;
Trennung der Tschechen und Slowaken, Morgen (Rakousko) 1990;
Hra ideálů, Svoboda a nutnost v rodině, O výuce filozofie v Československu, SH 1991;
Philosophie und Poesie (s M. Mrázem), Wiener Jahrbuch für Philosophie 1991;
Ekologická krize jako krize lidských potřeb, SH 1992;
Má smrt nebo nemá smysl? Domácí lékař 1992;
Jednou přijde i můj čas, aneb co je thanatologie, Rodinný lékař 1993;
Problémom je človek a ovela menej príroda, Dialog s Teodorom Münzom, Mosty (Bratislava) 1993;
Von Vorurteilen und Klischees, Morgen 1993;
Ekologie a etika, Didaktika 1993;
Tschechische Krankheit der Gegenwart, Morgen 1994;
Despozien, Wissenschaftliche Blätter (Krems an der Donau) 1995;
Probleme mit den Nachbarn, Morgen 1996;
Mit dem schwierigen Erbe in die bessere Zukunft, Der Donauraum, 1997.

Předmluvy:
◦ Z. Kosidowski: Na počátku bylo slovo, 1992.

a