Jan Štěpán

* 19. 1. 1948 Dolní Újezd, okr. Přerov

Po studiích na SVVŠ v Lipníku n. Bečvou a v Hranicích na Moravě zapisoval v l. 1966–71 na PřF UP numerickou matematiku a v l. 1973–75 na FF UK dějiny filozofie a logiku. V l. 1979–80 absolvoval vědeckou aspiranturu na FF MU. V r. 1975 dosáhl titulu PhDr., 1979 RNDr., 1981 CSc. V l. 1971–77 pracoval v Moravských železárnách v Olomouci (programátor), 1977–81 na katedře filozofie FF MU, 1981–86 v Závodech těžkého strojírenství v Olomouci (systémový analytik), 1986–90 na katedře výpočetní techniky PřF UP. Od r. 1990 působí na FF UP (vedoucí katedry filozofie); 1992 se habilitoval z logiky, 1996 byl jmenován profesorem logiky.

Odbornou, resp. vědeckou práci rozvíjí (v závislosti na zaměstnání) po dvou liniích: matematicko-informatické a filozoficko-logické. Do první oblasti patří asi 40 studií, projektů a příruček z aplikace matematických metod v ekonomii, softwarového inženýrství; lze sem zařadit i produkty didaktického software. Ve druhé oblasti se zabýval zejména deontickou logikou, principy výstavby a struktury normativních systémů, noetickými a ontologickými podmínkami normotvorby; dále transparentní intenzionální logikou a filozofickými aspekty a předpoklady logiky. V současnosti se věnuje především problematice dedukce, logice možných světů a rekonstrukci filozofické logiky.

Bibliografie:
Trojhodnotová logika, 1975;
Sémantické kontroly v Cobolu, 1979;
Normativní logika a normativní teorie, 1980;
Diskrétní matematika, 1989;
Algoritmy matematické logiky, 1990;
Normativní logika a normativní systémy, 1992;
Klasická logika, 1992;
Logistické systémy, 1992;
Logika a logické systémy, 1992;
Formální deontika, 1994;
Logika možných světů I–II, 1994;
Formální logika, 1995;
Filozofická logika: nová cesta? Úvod do transparentní intenzionální logiky (s P. Maternou), 2000.

Sborníky:
Poznávací hodnota norem, J. Popelová – filozofka a učitelka filozofie, 1984;
Filozofie z hlediska kybernetiky, Filozofie v dějinách a současnosti, 1986;
Sémantické problémy deontické logiky, O analytické metodě, Mysl systematyczna i historyczna w badaniach filozoficznych 1995.

Časopisecké příspěvky:
Charakteristika příkazu IF pomocí modalit, SPFFBU 1977–78, B 25–26;
Normativní teorie a realita, SPFFBU 1981, B 28;
Dedukce v normativních soustavách, SPFFBU 1982, B 29;
Normativní logika s kvantifikátory, SPFFBU 1983, B 30;
Normativní soustavy a konzistence, SPFFBU 1984, B 31;
Modifikace normativní logiky, SPFFBU 1985, B 32;
Využití neklasických logik v umělé inteligenci, ÚFS ČSAV 1986;
Konzistence normativních systémů, ÚFS ČSAV 1987;
Klasifikace norem, SPFFBU 1987, B 34;
Normy a logika, ÚFS ČSAV 1988;
Světonázorové aspekty ve výuce logiky, FF UP 1988;
Time Conditional propositions, Individualised Normative Logic, AUPO – Mathematica 1989;
Individualizace normativní logiky, Teorie rozvoje vědy 1989;
Metody dokazování teorémů výrokového počtu v Prologu, Propositional Calculus Proving Methods in Prolog, ÚFS ČSAV 1989;
Automated Theorem Proving in Monadic Predicate Calculus, AUPO – Mathematica 1991;
Normativní logika a čas, AUPO – Philosophica 1993.

a