Štěpán z Kolína

† 28. 8. 1406

Stephanus de Colonia seu Colineusis. – Na UK získal titul bakaláře (1379) a mistra svobodných umění (1383). R. 1390 se stal představeným Karlovy koleje a 1392 děkanem artistické fakulty. R. 1396 získal titul bakaláře a 1403 mistra a profesora teologie. V l. 1396–1402 kázal v Betlémské kapli (jeho nástupcem tu byl Jan Hus). R. 1397–98 byl rektorem UK. Náležel k významným pražským univerzitním mistrům. Pro r. 1401 je uváděn jako vedoucí kvodlibetář. Na rozdíl od M. Stanislava ze Znojma (zprvu rozhodného stoupence Viklefova) od počátku „nesouhlasil v řadě teologických otázek s učením Viklefovým, v čemž měl velký vliv na Husa“ (Dějiny Univerzity Karlovy I). Hus jej charakterizuje jako horlivého a vroucího vlastence („zelator patriae ferventissimus“). Jsou známa jeho kázání, drobnější traktáty a úvahy (Confessionale – o svátosti pokání, o hříších, Actus in Genesim), listy a kompilace (Quaestiones et responsiones diversorum magistrorum excerpte ex diversis decratalibus).

Literatura:
◦ V. Flajšhans: Předchůdcové Husovi 3. Š. z Kolína, Věstník Čs. Akademie 1905;
◦ M. Odložilík: M. Š. z Kolína, 1924;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ P. Spunar: Repertorium, 1985;
◦ V. Herold: Pražská univerzita a Wyclif, 1985;
◦ Dějiny Univerzity Karlovy I, 1995.

md