Štěpán ze Seče

* 14.–15. století

R. 1381 byl na UK zapsán na právech. R. 1382 získal titul bakaláře a 1386 mistra svobodných umění, 1406 bakaláře teologie a později i profesora teologie. V kvodlibetu M. Matěje z Knína (1409) zodpovídal kvestii Utrum omne, quod potest fieri prima causa ad actualem existenciam, in propria forma possit producere et causare (Zda vše, co může prvotní příčina uvést do skutečné existence, může tvořit a působit). Je autorem některých drobnějších teologických prací (Lectura super Iob; Principium pro cursu-recommendation theologiae; Questiones Sentenciarum).

Literatura:
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ P. Spunar: Repertorium, 1985.

md