Aurel Stodola

* 10. 5. 1859 Liptovský Mikuláš

† 25. 12. 1942 Curych

Po maturite na reálke v Levoči študoval na technike v Budapešti, odkiaľ pokračoval v štúdiu na strojníckom odbore polytechniky v Curychu a na vysokej škole technickej v Charlotenburgu. Filozofiu (metafyziku, logiku a psychológiu) zapisoval v Curychu, Berlíne a na Sorbonne. Po ukončení štúdií krátko pracoval v Prahe a v r. 1892 odišiel na pozvanie do Curychu, kde prednášal na katedre stavby strojov na Vysokej škole technickej až do svojho odchodu do dôchodku. Za svoje dlhoročné výskumy a objavné práce v oblasti technických vied bol menovaný členom korešpondentom Francúzskej akadémie vied, v r. 1940 bol ocenený významnou poctou v oblasti technických vied – zlatou medailou J. Watta. Jeho vedecké výskumy vysoko hodnotil aj A. Einstein.

V oblasti filozofie svoju pozornosť zameral na filozofické domyslenie problémov súdobých fyzikálnych teórií, predovšetkým teórie relativity, a biologických teórií, najmä Drieschovho vitalizmu. Podstatná časť jeho filozofických úvah však patrila sociálnej problematike. Usiloval sa objasniť úlohu techniky v rozvoji civilizácie, najmä jej vplyv na sociálny život.

Bibliografie:
Gedanken zur einer Weltanschauung vom Standpukte des Ingenieurs, Berlin 1932.

Literatura:
◦ Antologie, 1989.

zp