Oldřich Stránský

* * 1896

Svým vzděláním byl chemik. Působil jako učitel průmyslové školy v Ostravě. V práci Chemie a filosofie (ČM 1925, samostatně v rozšířené verzi vyšla 1927) čtenáře nejdříve uvádí do studia chemie a potom se zabývá zejména periodicitou v jednotlivých vědních oborech, ve filozofii, náboženství a umění, aby se s její pomocí pokusil hájit ideu věčného návratu. Č. Stehlík v recenzi knihy v ČM ocenil S. snahu opírat své filozofování o přírodní vědy, avšak S. „rovnici periodicita=věčný koloběh=rytmus“, tj. myšlenku „jako by se vše, co tu jednou bylo, stále znovu a znovu vracelo“, odmítl „už z důvodů psychologických“. (Kniha vyšla v nakladatelství Sfinx, v edici Škola vševědná, kterou řídil O. Kádner a jež měla v systematickém utřídění shrnout všechny vědní obory.)

Bibliografie:
Chemie a filosofie, 1927.

Časopisecké příspěvky:
Vztah dnešní chemie k filosofii, ČM 1925;
Pokus o třídění periodických skutečností, ČM 1931.
V ČM uveřejnil nekrology L. Strümpela (1900), H. Struveho (1912) a poznámku k 100. výročí narození Davida Strausse (1908).

Literatura:
◦ Č. Stehlík: O. S.: Chemie a filosofie (recenze), ČM 1928;
◦ J. Král: ČsF, 1937.

jg, md