Oleg Suša

* 26. 11. 1947 Praha

Po maturitě na SVVŠ (1966) studoval v l. 1966–71 sociologii, dějepis a společenské vědy na FF UK; 1972 PhDr. Od r. 1971 působí na FÚ AV ČR.

Bibliografie:
Filosofie a současná ekologická krize (s R. Kolářským), 1998
Globalizace v sociálních souvislostech současnosti. Diagnózy a analýzy, 2009
Environmentální devastace a sociální destrukce (s R. Sťahelem) 2016.

Sborníky:
AIDS jako globální problém (spoluautor), Ve stínu AIDS, 1992;
Moderní společnost a ekologické krize: Solidarita a konflikt, Problémy soudobé sociologické teorie, 1992;
Sociální předpoklady ekologické etiky, Etika životního prostředí, 1993;
Ekologická dimenze vztahu člověka a společnosti k přírodě, Životní prostředí a armáda, 1994;
Ecological Crisis, Modern Society and Human Dignity, Human Dignity, Washington 1994;
Soudobá ekologická krize a výzva sebereflexi moderní společnosti, Sociální souvislosti ekologické krize, 1994;
Současná ekologická krize a riziko zespolečenštění přírody, AUCP 1995;
Etika životního prostředí a možnosti reflexe ekologického diskurzu v kontextu soudobých společností, Příroda a mravnost, 1995;
Filozofie ekologické krize a problém změny hodnot, Současná ekologická krize jako krize ekologická, 1995.

Časopisecké příspěvky:
Problém člověka a jeho duchovního potenciálu v humanistické futurologii M. Fergussonové a W. Harmana, Developing the human potential and learning to learn, Studia humanistica (SH) 1990;
Práce a seberealizace člověka v kontextu společenských změn, SČ 1991;
Současná ekologická krize jako krize civilizace a člověka: hledání alternativ, K pojmu panství u S. Freuda, H. Marcuseho a J. Habermase ve světle současné ekologické krize, Ekologie a humanismus. K problematice ekologického humanismu (s R. Kolářským), SH 1992;
Moderní panství a politický kontext ekologické etiky, FČ 1993;
Soudobá sociální změna a sociologie: postindustriální a postmoderní teorie, Soudobá sociologická teorie sociální změny, Sociologické texty (ST) 1, 1993;
Lidský potenciál – možnosti a meze, ST 2, 1993;
K zániku politiky jako duchovního artefaktu, Tvar 1994;
Ekologie jako politicum a výzva občanské společnosti, Tvar 1994–95;
K založení kritické teorie globální společnosti, FČ 2013.

r