Jan Šverma

* 23. 3. 1901 Mnichovo Hradiště

† 10. 11. 1944 Chabenec v Nízkých Tatrách

Studia práv na UK nedokončil, stal se redaktorem komunistického tisku (Rudé právo, Večerník Rudého práva, Avantgarda, Komunistická revue). V l. 1926–28 absolvoval Leninskou školu v Moskvě. V r. 1929 se jako příslušník Gottwaldovy skupiny stal členem vedení KSČ, působil v Komunistické internacionále, v l. 1935–38 byl poslancem Národního shromáždění. Po okupaci českých zemí v r. 1939 působil do r. 1940 v Paříži jako redaktor časopisu Světový rozhled, v l. 1940–44 v Moskvě mj. redigoval Československé listy. Zemřel za Slovenského národního povstání, kterého se zúčastnil jako zástupce moskevského vedení KSČ.

Jako marxistický teoretik věnoval pozornost (kromě aktuálních politických, ekonomických, kulturních a ideologických problémů) otázce národnostní, roli marxismu v českém národním životě, a vstoupil tím v 30. letech i do sporu o smysl českých dějin. V článku Česká otázka ve světle marxismu (1933) zastával názor, že česká buržoazie od revoluce v r. 1848 „zrazuje boj za svobodu českého národa“ a že českou otázku lze vyřešit jen odstraněním kapitalismu „na základě marxismu“.

Bibliografie:
Vybrané spisy, 1955;
Výbor z díla, 1981.

Časopisecké příspěvky:
Česká otázka ve světle marxismu, FČ 1971;
Proti panské jednotě, FČ 1981.

Literatura:
◦ S. Strohs: M.-l. filosofie v Československu mezi dvěma světovými válkami, 1962;
◦ S. Strohs: Česká m.-l. filosofie mezi V. a VII. sjezdem KSČ, FČ 1971;
◦ Antologie, 1989.

jz