Jindřiška Tichá

* 21. 3. 1937 Praha

Roz. Svobodová. Po maturitě na gymnáziu v Karlových Varech (1955) vystudovala (1956–61) filozofii (se specializací na logiku) na FF UK; PhDr. 1967 (K otázce logických a mimologických konstant). V l. 1961–68 působila na katedře filozofie PřF UK. Od listopadu 1969 žije v emigraci: po ročním pobytu v Anglii odjela na Nový Zéland. Od r. 1971 působí na katedře filozofie a katedře politických věd University of Otago, nejstarší a nejvýznamnější univerzitě na Novém Zélandu; katedra filozofie, vedená Alanem Musgravem, pokračuje v tradici analytické filozofie Karla Poppera. Specializuje se především na politickou filozofii, ale publikovala také práce z oblasti logiky, epistemologie, morální filozofie a filozofie literatury. Přednášela a hostovala na univerzitách v Evropě (Česká republika, Anglie, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Finsko, Španělsko, Polsko), Asii (Nehru University v New Delhi), USA (Carnegie-Mellon University v Pittsburghu, University of Arizona v Tusconu, University of Utah v Loganu) a na všech hlavních univerzitách v Austrálii. Je členkou PEN Club International. – Od r. 1958 byla provdána za Pavla Tichého.

V politické filozofii je zastánkyní klasického liberalismu formulovaného J. Lockem a v současné době F. H. Hayekem. Je odbornicí na teorii společenské smlouvy, kterou aplikovala na historii Nového Zélandu. Ve filozofii literatury je středem jejího zájmu pojem tragického v díle Aischyla, Sofokla, Platona a Nietzscheho. – Pod jménem Jindra T. píše filozoficky laděnou prózu: publikovala desítky povídek v Proměnách a Tvaru a romány Už se neshledáme v tomto životě (1993), Smrt a odpuštění (1997). První román se odehrává v Praze za listopadové revoluce 1989, druhý se zabývá problematikou morální odpovědnosti a odpuštění.

Bibliografie (z díla):

Sborníky:
Plato and the Tragedians. In Honour G. Taylor, in G. Taylor, Otago 1986;
Berkeley's Theory of Vision. In Honour B. Durant, Otago 1988;
Is Treaty of Waitangi Social Contract? Justice and the Maori, Oxford 1990.

Časopisecké příspěvky:
K otázce logických a mimologických konstant, AUC-PhH 1967;
Machiavelli's Comedies Clizia and Mandragola, Does Literature Search for Truth? Philosophy and Literature, 1989;
Ladies Logic, Proceedings Logica 95.

a