Julius Tomin

* 2. 12. 1938 Praha

Studoval filozofii a psychologii na FF UK, r. 1964 získal titul PhDr. V l. 1964–68 byl vědeckým aspirantem, 1969–70 přednášel o marxistické filozofii na Havajské univerzitě. V 2. polovině 60. let se účastnil dialogů o spolupráci křesťanů s marxisty. V letech normalizace (1970–89) pracoval jako strojník a noční hlídač, od r. 1979 organizoval bytové filozofické semináře.

Bibliografie:
Kádrový dotazník, SI 1976;
Myslím, tedy jsem. Úvod do filosofie R. Descarta, SI 1976;
Podívaná, SI 1979.

Sborníky:
◦ Diskutujeme o morálce dneška, 1965.

Časopisecké příspěvky:
Prožitky skutečnosti – zdroj a dějiště poznání, FČ 1968.
LtN, Tvorba.

Literatura:
◦ Slovník zakázaných autorů, 1991.

r