Tomáš z Lysé

* 14.–15. století

R. 1387 mu byl na UK udělen titul bakaláře a r. 1391 mistra svobodných umění. R. 1411 se stal děkanem artistické fakulty, 1415–16 rektorem UK. V Husově kvodlibetu (1411, přezdívka Epicurus) zodpovídal kvestii Utrum virtutes cardinales, que capiunt suum esse a subiecto, distingwuntur formaliter ex obiecto (Zda se hlavní ctnosti přijímající své bytí ze subjektu formálně liší dle objektu). V kvodlibetu M. Prokopa z Kladrub (1417) řešil kvestii Utrum deus possit diligi ab homine in hac vita super omnia causata dileccione naturali, sicut potest cognosci per insertam noticiam ab eodem (Zda může člověk v tomto životě milovat Boha více než stvořené věci a zda jej může poznat pomocí znalosti, kterou mu Bůh dal). Uvádí se též mezi účastníky kvodlibetu M. Michala Čížka z Malenic (1412, Praha UK IX F 7 fol. 37r). Bývá mu připisována kvestie Utrum supremus rector rerum universi secundum optimas leges possibiles suam universitatem sit regens et gubernans (Zda spravuje svět nejvyšší vládce světa podle nejlepších možných zákonů) z kvodlibetu M. Šimona z Tišnova (1416).

Literatura:
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md