Miloslav Trapl

* 30. 4. 1899 Blansko

† 1. 6. 1979 Olomouc

Po studiích filozofie, historie a geografie na FF UK v Praze působil v l. 1924–36 na různých gymnáziích na Moravě i na Slovensku. Již v této době uveřejňoval v populárně vědeckých časopisech filozofické a historické články a úvahy. V r. 1934 získal doktorát filozofie na MU v Brně za práci Individualismus a kolektivismus v Masarykově sociologii a etice, kterou z větší části publikoval. Teprve po svém příchodu na III. reálné gymnázium v Brně v r. 1936 se však mohl výrazněji vědecky uplatnit. Věnoval se především sociologii, spolupracoval s I. A. Bláhou a získal renomé především svými studiemi o díle T. G. Masaryka a E. Rádla. Po osvobození začal přednášet sociologii a společenské vědy na FF MU v Brně, kde se také habilitoval. V r. 1946 ho J. L. Fischer získal na obnovenou olomouckou univerzitu. Založil v Olomouci sociologický seminář a brzy nato i Sociologický ústav. Jeho blízkou spolupracovnicí byla příbuzná I. A. Bláhy Juliana Obrdlíková. V té době T. vydal i své dvě hlavní publikace o T. G. Masarykovi Vědecké základy Masarykovy politiky a Masarykův program (po vydání první byl jmenován docentem, po vydání druhé profesorem).

Po zrušení sociologie jako „buržoazní pavědy“ a tabuizování Masarykovy osobnosti přešel postupně na historii a věnoval se především českému národnímu obrození na Moravě. Jeho filozofickou a sociologickou erudicí jsou nejvíce ovlivněny monografie: o novináři Janu Ohéralovi a (dosud nevydaná) o F. M. Klácelovi. V době politického uvolnění v l. 1968–69 se vrátil několika články k T. G. Masarykovi i E. Rádlovi. Poslední jeho příspěvek o Fischerových názorech na Masaryka vyšel posmrtně až v 90. letech. V období normalizace se opět zabýval otázkami moravského národního obrození.

Bibliografie:
Morava v životě a díle T. G. Masaryka, Zvláštní otisk Časopisu Matice moravské 1938;
Vědecké základy Masarykovy politiky, 1947;
Masarykův program. Demokracie – socialismus – česká otázka, 1948;
Novinář Jan Ohéral, 1969.

Sborníky:
Individualismus a kolektivismus v Masarykově sociologii a ethice, Vůdce generací 2, 1930–31.

Časopisecké příspěvky:
Emanuel Rádl a socialismus, Změnil Rádl své názory na socialismus? KřR 1935;
Bláha a Masaryk, Sociologická revue (SR) 1939;
Masaryk a lid, SR 1940;
Masaryk a revoluce, SR 1946;
Pojetí revoluce u Masaryka a Marxe, SR 1947;
Masaryk a revoluce 1918, SR 1948;
Masaryk a filosofie dějin, Index 1968;
Sociologické pojetí národnostní problematiky u E. Rádla, SČ 1968;
Poměr sociologie a historie v Masarykově klasifikaci věd, Sociologica 1968–69;
J. L. Fischer o T. G. Masarykovi, AUP-Faculatas Philosophica, Philosophica et logica II, 1994.

mtr