Jakub S. Trojan

* 13. 5. 1927 Paříž

Po maturitě na gymnáziu v Praze studoval na Vysoké škole obchodní v Praze (1946–49). V r. 1949 přestoupil na Husovu TF (v l. 1951–53 byl odvelen k PTP); studium uzavřel na Komenského TF v r. 1955. V l. 1965–71 absolvoval dálkové studium na VŠE v Praze (ing.). V r. 1970 získal doktorát teologie (dizertace Théma: člověk). Od r. 1955 působil jako farář Českobratrské církve evangelické, r. 1974 byl však z politických důvodů zbaven státního souhlasu k výkonu této funkce. Pracoval pak jako ekonom v jednom pražském družstvu, a to až do odchodu do důchodu v r. 1987. Jako jeden z prvních podepsal Chartu 77. Od konce 70. let až do revoluce v r. 1989 vedl neoficiální bytový seminář pro zájemce o teologii. Po listopadu 1989 byl povolán na ETF UK, na katedru teologické etiky. V r. 1990 se na základě spisu Entfremdung und Nachfolge habilitoval, 1991 byl jmenován profesorem teologie. V r. 1990 byl zvolen děkanem ETF a tuto funkci vykonával do r. 1996.

Hlavním oborem jeho teologické a filozofické reflexe jsou otázky antropologie a sociální etiky, zejména problematika moci a občanské odpovědnosti. Ve svých pracích se pokouší o takovou reflexi, která prokazuje, že biblické poselství je relevantní pro zvládání antropologických a sociálně etických témat.

Bibliografie:
Entfremdung und Nachfolge, München 1980;
In difesa della politica, Bologna 1980;
And the nightingales sing, 1992;
Moc víry a víra v moc, 1993;
Moc v dějinách, 1994.

Sborníky:
Petr Chelčický a J. L. Hromádka v rozhovoru o povaze moci, Nepřeslechnutelná výzva. J. L. Hromádka: Mocenské aspekty naší civilizace, 1990.

Časopisecké příspěvky:
KřR, Communio viatorum, zahraniční časopisy v Anglii, Dánsku, Finsku, Holandsku, SRN, Švýcarsku a USA.

Literatura:
◦ 75 let EBF v Praze, 1994;
◦ Logos a svět. Sb. k sedmdesátinám L. Hejdánka a J. S. T., ed. M. Balabán, 1997.

a