Antonín Uhlíř

* 18. 6. 1882 Černilov u Hradce Králové

† 23. 11. 1957 Praha

Profesor Česko-slovenské obchodní akademie v Praze. V l. 1918–20 byl členem revolučního Národního shromáždění, v l. 1920–29 poslancem za stranu národně socialistickou.

Jako sociolog byl stoupencem a vykladačem E. Durkheima. Žádal rovněž vědeckou (empirickou) etiku. Ve spise Ethika I. Úvod do ethiky (1917) podal stručný přehled o vývoji etiky antické, křesťanské a „moderní–vědecké“. První u nás přeložil Pascalovy Myšlenky (1909).

Bibliografie:
Sociální filosofie, 1912;
K české demokracii kulturní, 1914;
Ethika I. Úvod do ethiky, 1917;
Občanská výchova, 1919;
Sociologická idea, 1932.

Časopisecké příspěvky:
Sociální filosofie, Přehled 1909–10;
Nástin filosofie Pascalovy, ČM 1910;
Sociologická teorie poznání, Pojem času, ČM 1912;
K filosofii socialismu, Akademie 1914;
Filosofie národního vědomí, ND 1917;
Teorie experimentálního poznání, ČM 1921;
Politické a sociální pojetí státu, SR 1930;
Mezinárodní kongres pro mravní výchovu v Paříži, Věstník pedagogický 1931;
Sociologie ekonomická, SR 1932.

Literatura:
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ I. A. Bláha: Ethika (rec.), Věda česká 1914.

js