Václav z Prahy

* 14.–15. století

Také V. Beran (Agnus). – R. 1393 získal na UK titul bakaláře a r. 1404 mistra svobodných umění. V kvodlibetu M. Matěje z Knína (1409) zodpovídal kvestii Utrum medicus habens habitum astronomie per scienciam astronomie possit aliquid conferre ad salutem egri (Zda může lékař přispět k uzdravení nemocného díky své znalosti astronomie). V Husově kvodlibetu (1411) mu byla určena – neprovedená – kvestie Utrum oculus, existens luminosus intrinsece, sit coloratus. Uvádí se rovněž mezi účastníky kvodlibetní disputace M. Michala Čížka z Malenic (1412) (Praha UK IX F 7, fol. 41v).

Literatura:
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md