Vavřinec z Nymburka

† 1. 4. 1421

Na UK mu byl r. 1407 udělen titul bakaláře a 1410 mistra svobodných umění; téhož roku je zapsán na právech. R. 1417 se stal děkanem artistické fakulty. V Husově kvodlibetu (1411, přezdívka Xenofón) zodpovídal kvestii Utrum generacio et corrupcio substancialis mutacionem aliam presupponunt (Zda substanciální vznik a zánik předpokládá jinou změnu). Uvádí se rovněž mezi účastníky kvodlibetu M. Michala Čížka z Malenic (1412) (Praha UK F 7, fol. 40v). V kvodlibetu M. Prokopa z Kladrub (1417) řešil zadanou otázku Utrum ius positivum exemplatum a iure divino sit obiectum iusticie generalis. Byl upálen husity.

Literatura:
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md