Karel Veselík

* 28. 1. 1848 Litomyšl

† 14. 1. 1914 Praha

Po studiích klasické filologie a filozofie v Praze a Vídni nastoupil dráhu středoškolského profesora. Postupně učil na gymnáziu v Litomyšli, od r. 1873 na někdejším Slovanském gymnáziu v Brně (jeho kolegou tu byl i Antonín Vašek), od r. 1881 na novoměstském gymnáziu v Praze. R. 1884 získal doktorát filozofie a stal se lektorem němčiny na UK. V l. 1890–1913 byl školním inspektorem na Jičínsku.

Napsal několik učebnic němčiny; překládal Catulla, Sofokla, Valeriana Maxima, Spinozovu Etiku. Přispíval do OSN, v LF a v Athenaeu uveřejňoval recenze. V Programu Slovanského gymnázia publikoval statě Platónovo učení o ctnosti (1874) a Idea Platónova a Kantova. V první se zabývá Platonovou etikou a jejím vztahem k předchozí řecké etice, v druhé srovnává Platonův pojem ideje s Kantovou myšlenkou transcendentální ideje jako principu teorie poznání. Měl zato, že Kantovi se podařilo úspěšně spojit teorii poznání s pojetím světa, které přináší moderní přírodověda, tj. s chápáním světa jako hmoty nekonečné v čase a prostoru a podrobené zákonu mechanické kauzality.

ih