Ladislav Vik

* 25. 1. 1894 Drážďany

† 22. 3. 1958 Praha

Po studiích na UK (PhDr.) vyučoval na obchodní akademii v Berouně. V přednášce o logicismu (vydané v edici Přednášky Jednoty filozofické) si všímá „logicistického hnutí“ v současné německé filozofii a v jeho rámci především Husserlovy fenomenologie, v níž spatřuje možnou cestu jak filozofii vyvést z jejího přítomného neutěšeného stavu. (Pořadatel edice J. L. Fischer na závěr poznamenal, že „do debaty zasáhli: Kantovou, K. Vorovka, který uvedl exterémy logicismu u A. Meinonga, a J. L. Fischer, který se pokusil charakterizovat moderní logicismus jako obměnu starého racionalismu a vyhledat vnitřní souvislosti mezi nimi .)

Bibliografie:
O logicismu. Kapitola z dějin nové německé filosofie, 1922;
Positivismus a etika, 1924.

Časopisecké příspěvky:
Etický individualismus a kolektivismus, RF 1922.

Literatura:
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ L. V. (nekrolog), Cizí jazyky ve škole 1958, č. 2.

jg