Blažej Vlk ze Strážně

* ok. 1350

† 20. 8. 1410

(Blasius Lupus, asi ze Strážné u Vrchlabí) Na UK získal grády bakaláře (1369) a mistra (1372) svobodných umění; v r. 1383 byl rektorem třífakultní UK. Kněžské svěcení přijal v r. 1380, kanovníkem vyšehradské kapituly se stal 1392 a rok nato děkanem kolegiátní kapituly při kostele Všech svatých na Pražském hradě. Patřil k protivníkům M. Jana Husa („apostata perfidissimus“). Napsal dobově zaměřená díla Tractatus de probacione proposicionum, Agravacio ob non solucionem pecunie a Argumenta contra questionem Hieronymi de Praga.

Bibliografie:

Literatura:
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md