Vojtěch Bludův

* 14. století

Byl členem františkánského řádu. Studoval v Paříži (1345); v Praze se připomíná k r. 1349 jako lektor řádového učiliště (v téže době získal z papežského rozhodnutí doktorát teologie). Je autorem Leccio quod in veginti annis deberet venire Antichristus (1355) (Olomouc, Státní vědecká knihovna M II 15, fol. 2). Myšlenka o příchodu Antikrista ovlivnila silně např. Milíče z Kroměříže a zanechala tematické stopy také u jiných českých myslitelů (Matěj z Janova ad.).

Bibliografie:

Literatura:
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kadlec: Řeholní generální studia při UK v době předhusitské, HUCP 1976;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ P. Spunar: Repertorium, 1985.

md