František Vojtek

* 4. 10. 1911 Tovačov

† 22. 7. 1981 Věrovany

Gymnázium navštěvoval na Velehradě a v Praze-Bubenči. V r. 1930 vstoupil na Velehradě k jezuitům. V r. 1933 začíná studovat filozofii v Pullachu u Mnichova, pak pokračuje v Maastrichtu. V r. 1939 přijímá kněžské svěcení. V r. 1943 získal v Nijmegen hodnost PhDr. V r. 1947 byl zvolen rektorem Filozoficko-sociologického institutu v Děčíně. Jako profesor etiky napsal pro své posluchače skriptum Etika (vyšla i latinsky). V r. 1950 byl odsouzen k dvanáctiletému vězení. Jeho další samizdatové publikace se na veřejnosti objevují až po listopadu 1989. K vydání je jako pomůcky ke studiu filozofie na TF v Olomouci připravil K. Říha.

Jeho publikace jsou – až na Cesty k Teilhardovi de Chardin (1996) – kompromisem mezi klasickými školskými učebnicemi (vliv Boyerova Filozofického kurzu, Řím 1945, jak se přednášel ve 40. letech na Gregoriáně) a pozdější metodou vyučování filozofie na římských filozofických fakultách – srovnáváním textů (vliv Bogliola). Formálně je ráz skript přehledný a vyvážený, postrádají však často odpověď na nejnovější trendy (analytická filozofie atp.). Objektivní důvod toho je zřejmý: nedostatek literatury a primitivní podmínky v samizdatu. Nicméně si skripta uchovávají otevřený ráz, a proto také u nás po r. 1989 podnítila důležité obsahové spory mezi „mentalitou dominikánů a jezuitů“ (např. diskuze K. Říhy a J. Fuchse jsou zčásti zachyceny v časopise Salve, passim). Cesty k Teilhardovi ukazují možnou pozitivní přeměnu po stránce metodické (na rozdíl od skript odmítají školskou metodu tezí, adversarií atd.). Jsou průkopnické v pohledu na „teilhardismus“ českého prostředí: nekompilují, používají originálního francouzského znění, odmítají esenciální tomismus a suareziánsky orientovanou metafyziku. Cenný je historický přehled pojmu „vývoj“ (zvláště pasáže u Augustina a Tomáše). Chtějí poukázat na rozlišení autenticity myšlení Tomáše a kajetanovského tomismu barokní filozofie, popř. tomismu modifikovaného přelomu století.

Bibliografie:
Etika, 1990, 31995;
O dialektickém materialismu, 1990;
Úvod do filosofie, 1990, 31995;
Logica minor, 1990, 31995;
Kritika, 1990, 31993;
Psychologie, 1990, 21993;
Kosmologie, 1990, 21994;
Cesty k Teilhardovi de Chardin, 1996.

ma