Jan Kapistrán Vyskočil

* 27. 8. 1886 Postoupky u Kroměříže

† 9. 2. 1956 Praha

Byl profesorem církevních dějin na TF UK, kde zastával také funkci děkana; PhDr., ThDr. Ve františkánském řádu dosáhl hodnosti provinciála českomoravské provincie se sídlem v konventě u Panny Marie Sněžné v Praze. Od dubna 1950 byl v internaci v Želivě. Zabýval se postavou Anežky Přemyslovny a osobností prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Jako historik filozofie se zajímal především o filozofii Dunse Scota.

Bibliografie:
Johannes Duns Scotus, 1926;
Věda a filosofie, jejich podstata a vzájemný poměr, 1927;
Blahoslavená Anežka Česká, 1933;
Arnošt z Pardubic a jeho doba, 1947.

Časopisecké příspěvky:
Poměr theologie a vědy ve scholastice, zvláště u Dunse Scota, J. Duns Scotova Distinctio formalis. Příspěvek k dějinám filosofie středověké, ČM 1926;
◦ Meditace.

Literatura:
◦ V. Vaško: Neumlčená I–II, 1990.

hp