František Wald

* 9. 1. 1861 Brandýsek u Slaného

† 19. 10. 1930 Ostrava

Od r. 1908 působil jako první profesor fyzikální chemie (a současně metalurgie) na české technice v Praze (od 1920 České vysoké učení technické); v l. 1919–20 tu zastával funkci rektora. Zabýval se zejména analytickou chemií, metalurgií a fyzikální chemií (termodynamikou). Byl odpůrcem atomové teorie.

Publikoval i filozoficky laděné práce, v nichž – v duchu dobových stanovisek německého chemika a filozofa Wilhelma Ostwalda (1853–1932, autora např. díla Energetische Grundlagen der Kulturwissenschaft, ed. revue Annalen der Naturphilosophie) – odmítá zjednodušující empirismus a hájí nárok na spekulativní pojetí vědeckého bádání.

Bibliografie (z díla):
Chemie fasí, 1918.

Časopisecké příspěvky:
Idealism a naturalism v přírodní vědě, ND 1901;
Kritische Studie über die wichtigsten chemischen Grundbegriffe, Annalen der Naturphilosophie 1902;
Experiment a teorie v chemii, VKČSN 1909.

Literatura:
◦ OSN;
◦ L. Janota: Za F. W., RF 1931–32;
◦ J. Král: ČsF, 1937;
◦ ČBS, 1992.

jg, md