Antonín Ignác Walprecht

* 8. 11. 1692 Libořice

† 15. 4. 1747 Rastatt

V r. 1707 vstoupil do piaristického řádu (přijal jméno Joannes a s. Antonio). Ve své době patřil mezi piaristy k předním znalcům filozofie, teologie a církevního práva. V l. 1711–38 vyučoval v Olomouci (u kardinála Schrattenbacha) syny šlechticů. Byl rektorem řádového učiliště v Rastattu (Baden-Würtenberg) a v Olomouci. Napsal dialogickou formou rozsáhlou systematickou učebnici tomistické filozofie, kde studentovy správné odpovědi představují tradičně pojatý výklad tomistické soustavy.

Bibliografie:
Examinatus Philosophus Thomista ex Logica maiori, 1725;
Examinatus Philosophus Thomista ex physica generali, 1725;
Examinatus Philosophus Thomista ex physica speciali et Metaphysica, 1726;
Tractatus theologicus Scholasticus de Deo uno et trino, 1732;
Tractatus de in carnatione Verbi divini, 1732;
Resolutiones Canonicae in utroque iure controversae, 1738.

Literatura:
◦ Jan Bombera: Výchova a vzdělání, 1984;
◦ A. F. Fischer: Verzeichnis, 1985;
◦ M. Zemek, J. Bombera, A. Filip: Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631–1950, 1992.

jv