Eduard Winter

* 16. 9. 1896 Hradec u Liberce

† 3. 3. 1982 Berlín

Své meziválečné badatelské a učitelské působení spojil jak s Německou univerzitou v Praze, kde byl (i v letech druhé světové války) profesorem církevních dějin a patrologie, tak s UK, kde se stal docentem dějin a filozofie náboženství. Od r. 1945 žil v Německé demokratické republice: přednášel na univerzitě v Halle (1947–52) a Berlíně (1952–66).

V rámci svých kulturně historických studií – o jejichž tematické šíři svědčí už samy tituly jeho prací – se zabýval i látkou spadající do historiografie filozofického myšlení na české půdě. Z tohoto hlediska jsou zajímavé (vedle monografie o A. Güntherovi) zvláště jeho práce bolzanovské. B. Bolzana oceňoval jako osvíceného sociálně etického a náboženskoreformního myslitele; měl za to, že v jeho pojetí bylo náboženství spíše „životní moudrostí“, ukazující, „jak se stát mravností šťastným“. Podílel se na souborném vydání Bolzanova díla. Ve spise Josefinismus a jeho dějiny vyložil historii josefinismu jako "spojení reformního katolicismu, jenž sestává z různých duchovních proudů (humanismus, reformní úsilí Muratoriho) a osvícenského státního absolutismu".

Bibliografie:
Ferdinand Kindermann Ritter von Schulstein, Wien 1926;
Die geistige Entwicklung A. Günther's und seiner Schule, Wien 1931;
Bernard Bolzano und sein Kreis, 1932 (Bolzano a jeho kruh, 1935);
Religion und Offenbarung in der Religionsphilosophie B. Bolzano's, Breslau 1932;
Tausend Jahre Geisteskampf im Sudentenraum, 1938 (Tisíc let duchovního zápasu, 1940);
Der Josefinismus und seine Geschichte, 1943 (Josefinismus a jeho dějiny. Příspěvek k duchovním dějinám Čech a Moravy 1740–1848, 1945);
Die tschechische und slowakische Emigration in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert, 1955;
Frühhumanismus. Seine Entwicklung in Böhmen und deren europäische Bedeutung für die Kirchenreformbestrebungen im 14. Jahrhundert, 1964;
Romantismus, Restauration und Frühliberalismus im österreichischen Vormärz, Wien 1968;
Frühliberalismus in der Donaumonarchie. Religiöse, nationale und wissenschaftliche Strömungen von 1790–1868, Berlin 1968;
Bernard Bolzano. Ein Lebensbild, Stuttgart – Bad Cannstatt 1969;
Revolution, Neuabsolutismus und Liberalismus in der Donaumonarchie, Wien 1969;
Der Bolzanoskreis 1824–1833, Wien 1970;
Die Sozial- und Ethnoethik Bernard Bolzanos. Humanistischer Patriotismus oder romantischer Nationalismus im vormärzlichen Österreich. Bolzano contra Friedrich Schlegel, Wien 1977.

Edice:
◦ Der Briefwechsel B. Bolzano's mit F. Exner, 1935;
◦ B. Bolzano: Gesamtausgabe, (s J. Bergem, F. Kambartelem, J. Loužilem, B. von Rootselaarem), Stuttgart – Bad Cannstatt (od r. 1969).

Literatura:
◦ F. Kutnar, J. Marek: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, 1997.

jg