Felix Weltsch

* 6. 10. 1884 Praha

† 9. 11. 1964 Jeruzalém

V l. 1910–39 působil v pražské Univerzitní knihovně, v l. 1919–38 jako stoupenec židovského národního hnutí\,-\,sionismu redigoval v Praze sionistický časopis Selbstwehr. Do Palestiny – pozdějšího Státu Izraele – emigroval v březnu 1939. Byl v přátelských stycích s Franzem Kafkou, spolupracoval s Maxem Brodem a dalšími mysliteli. Byl příbuzným žurnalisty a publicisty Roberta Weltsche.

V centru jeho zájmu stojí základní otázky člověka, víry, Boha. Rozvíjel především svou koncepci tvůrčího a dynamického středu, ležícího mezi extrémními opposity. Četné jsou jeho publikace, věnované otázkám židovství a sionismu.

Bibliografie:
Anschauung und Begriff (s M. Brodem), 1912;
Gnade und Freiheit, München 1920;
Nationalismus und Judentum, Berlin 1920;
Zionismus als Weltanschauung (s M. Brodem), Jerusalem 1925;
Judenfrage und Zionismus, 1929;
Allgemeiner Zionismus; Antisemitismus als Voelkerhysterie, 1931;
Das Wagnis der Mitte, 1937;
Das Raetsel des Lachens, 1935;
Ha-Diàlektika šel ha-Sevel (Dialektika utrpení), Izrael 1944;
Teva, Musar u-Medinijjut (Příroda, morálka a politika), Izrael 1950;
Religion und Humor im Leben und Werk Franz Kafkas, 1957.

Sborníky:
The Rise and Fall of Jewish-German Symbiosis: The Case of Franz Kafka, Year Book of the Leo Baeck Institute I, London 1956.

Literatura:
◦ Encyclopaedia Judaica 16, Jerusalem 1972;
◦ W. Kluback: F. W. – Man of Humor, Faith and Knowledge, Review of the Society for the History of Czechoslovak Jews IV, New York 1991–92.

vs