Zdeněk z Labouně

* 14.–15. století

Zdenko de Labun. – Na UK (kde patřil k urozeným studentům) získal r. 1393 titul bakaláře a 1396 mistra svobodných umění. Stal se děkanem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě (1408) a 1409 (v roce Kutnohorského dekretu) rektorem UK. R. 1411 získal ještě titul bakaláře lékařství. Témata jeho kvestií ukazují, že byl považován i za znalce astrologie. V kvodlibetu M. Matěje z Knína (1409) zodpovídal kvestii Utrum in acutis egritudinibus dierum indicativorum et creticorum indicia ab oppositis signorum celestium aspectibus sunt sumenda (Zda je v kritický den nemoci při zjevných potížích pacienta nutné pozorovat nebeská znamení a používat jich jako důkazů). Jan Hus mu ve svém kvodlibetu (1411, přezdívka Ptolomeus) adresoval obšírnou otázku Utrum tantum septem sunt planete, ad quorum motum requiruntur epicicli et ecentrici, in quibus sunt stacionarii vel retrogradi, ex quorum coniunccione a facie celi contingit hominem limitari in fortuniis et sua perido, et stellam comatam, ardentem draconem, halonem, yridem, sub, absub, hiatum et bochim generari (Zda existuje pouze sedm planet, ke kterým směřují epicykly a ekcentrická tělesa, ve kterých se nacházejí stacionáře a retrogrády, jejichž konjunkcí dostává člověk nebeská znamení o blížící se nešťastné události, a které současně svojí periodou způsobují vznik vlasatic, hořících draků, prstenců, světla kolem nebeských těles, duhy, létavic a ohnivých úkazů). Připomíná se rovněž mezi účastníky kvodlibetu M. Michala Čížka z Malenic (1412, Praha UK IX F 7, fol. 36v). V kvodlibetu M. Prokopa z Kladrub (1417) zodpovídal kvestii Utrum omnes actus animales ac humani prima principia effectiva naturalia sumant ex motibus astrorum, revolucionum, coniunccionum, aspectu atque locis ipsorum (Zda všechny akty lidí a zvířat získávají své působící počátky z pohybů a postavení hvězd, jejich obratů a konjunkcí).

Literatura:
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ Dějiny Univerzity Karlovy I, 1995.

md