Zdislav ze Zvířetic

* 14.–15. století

R. 1403 byl na UK zapsán na právech, r. 1405 získal titul bakaláře a 1410 mistra svobodných umění. R. 1417 se tento člen českého panského rodu stal rektorem UK hned poté, co se univerzita (10. 3. 1417) slavnostně přihlásila k myšlence kalicha. V r. 1410 (6. srpna) se zúčastnil spolu s dalšími mistry UK obhajoby Viklefových spisů – bránil traktát De universalibus. V Husově kvodlibetu (1411, přezdívka Solon) odpovídal kvestii Utrum ad perfectum ordinem essencialem universi necessario sit ponendum ens analogum, commune deo et creaturis (Zda je nutné brát v úvahu k dokonalému esenciálnímu vztahu analogické jsoucno společné Bohu a tvorům). Vystoupil též v kvodlibetu M. Prokopa z Kladrub (1417), kde mu byla adresována otázka Utrum anima intellectiva habens operacionem propriam, quam non communicat corpori, sit perpetua et immortalis (Zda intelektová část duše, které přísluší vlastní činnost, jíž nesdílí s tělem, je věčná a nesmrtelná).

Literatura:
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Tříška: Literární činnost, 1967;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981;
◦ J. Herold: Pražská univerzita a Wyclif, 1985;
◦ Dějiny Univerzity Karlovy I, 1995.

md