Zikmund z Prahy

* 14.–15. století

R. 1398 získal na UK titul mistra svobodných umění. V kvodlibetu M. Matěje z Knína (1409) odpovídal kvestii Utrum operaciones occulte, que dicuntur fieri a forma specifica, fiant a forma substanciali dante esse vel ab aliquo accidente formam substancialem aut compositum consequente (Zda jsou skryté procesy, o kterých se říká, že je vyvolává druhová forma, způsobovány substanciální formou – dárcem existence, nebo nějakým akcidentem nutně doprovázejícím substanciální formu nebo celou substanci). V Husově kvodlibetu (1411, přezdívka Ypocras – Hippocrates) mu byla adresována kvestie Utrum humani corporis, quod non capit conplexionem ad pondus, membra in suis conplexionibus contraresistant (Zda stojí nehmotné části lidského těla svojí povahou proti sobě).

Literatura:
◦ Magistri Iohannis Hus Quodlibet, ed. B. Ryba, 1948;
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971.

md