Zikmund Hrubý z Jelení

* 1497 Praha

† 1554 Basilej

Gelenius Sigismundus. Jeho otcem byl Řehoř Hrubý z Jelení. – Studoval v Bologni a Benátkách. Krátce učil v Praze, v r. 1524 odešel do Basileje. Zde na přímluvu Erasma Rotterdamského působil jako korektor klasických jazyků a hebrejštiny ve slavné Frobeniově tiskárně. Stal se uznávaným textovým kritikem a vydavatelem děl antických autorů a také překladatelem řeckých spisovatelů do latiny. Stýkal se a korespondoval s řadou tehdy předních humanistů (Erasmus, Melanchthon, Camerarius ad.). Jako vědec vynikal erudicí, filozofickým rozhledem, kritičností a věcností.

Bibliografie (z díla):
Lexicon symphonum, quo quattuor linguarum Europae familiarum, Graecae scilicet, Latinae, Germanicae ac Slavicae concordia consonantiaque indicatur, Basilej 1537.

Literatura:
◦ J. Truhlář: S. G., ČČM 1886;
◦ V. J. Nováček: S. H., ČČM 1896;
◦ Slovník latinských spisovatelů, 1984;
◦ M. Kopecký: Český humanismus, 1988.

md