Filosofie ve sci-fi
(Josef Krob)

 

Scénář semináře:

  • Představení vlastního literárního díla, jeho hlavního záměru, myšlenky…
    Vyjádření se k možnostem: nápad autora je spíše
    • sci = mohlo by se to stát, je možné uvažovat ve skutečném světě o něčem podobném, …(i toto ovšem berte velmi volně se značnou nadsázkou)
    • fi = je to čirá fantazie, pohádka, nemusíme si dělat starosti s tím, že by se to v našem světě mohlo stát
  • Hledání argumentů postupně pro obě dvě možnosti, hledání spřízněných postojů, filosofických názorů, zobecnění…
  • Porovnání argumentů pro obě dvě možnosti, pokus o „nestranný posudek“.

Pravá tvář J. K. (17117 bytes)

Mnohem více než klasická přednáška by to tedy   měla být jakási dílna. Proto  zde ke každému tématu najdete základní body, které navrhuji k promýšlení. Je samozřejmě možné a žádoucí přijít i s vlastním návrhem přístupu, zpracování, řekněme takovým referátem,  vztahujícím se k tématu, stejně tak je přijatelné navržení dalších bodů. V tom případě by navrhovatel měl mít připravené i kratké vysvětlujicí vystoupení, aby se z toho nestala obyčejná tlachárna o všem, co koho momentálně napadne. Jedno vystoupení za semestr je  povinné (viz požadavky ke kolokviu).

Z5