Lucie Hrubá

 

Jazyk a poznání – Jsou nám komunikační prostředky dány, nebo si je vytváříme?

Kontakt

Nad nachovým povrchem planety Sirkion právě vycházela tři žhnoucí slunce, která začínala rozpalovat suchý a rozbrázděný terén okolní krajiny. S napětím jsem vyčkával nadcházející okamžik Setkání. Už když vědci ze Střediska pro výzkum mimozemských civilizací (SVMC) zjistili, že se v Galaxii 35CW9 (oblasti mého působení) vyskytuje i jakási zvláštní forma života, pochopil jsem, že se začíná klubat moje největší životní příležitost.

Dlouhá léta jsem studoval desítky známých jazyků, živých i mrtvých, lidských i mimozemských. Dohovořil jsem se i jazykem Kostojanů, nejsložitější a nejprapodivnější řečí plné bizarních, lidským uchem těžce rozlišitelných zvuků, ovládal jsem i anienštinu založenou daleko víc na hlubokém porozumění anienské mimice a gestům než znalosti její méně zvukové složce. Nyní jsem však jako první člověk mohl být konfrontován s jazykem, který vznikl mezi bytostmi na nejvzdálenějším místě vesmíru, kam se doposud podařilo lidstvu dostat. Byl jsem přesvědčen, že mé jazykové nadání, schopnosti a zkušenosti mě předurčují k tomu, abych se stal nejlepším prostředníkem mezi lidstvem a bytostmi žijícími na Sirkionu.

Teď, když konečně nadešel kýžený okamžik, jsem přes průzor skafandru upíral oči do paprsků sluneční trojice a snažil se zaostřit na vzdálenou siluetu několika tvorů, kteří se ke mně blížily trhavými výpady jejich zatím nerozlišitelných těl. Cítil jsem zrychlený tep a prudké bušení srdce v hrudi, napětí jakoby mě snad mělo rozervat na tisíc kousků. Začal jsem pomalu kráčet jejich směrem, setkali jsme se uprostřed planiny pokryté nachově stříbřitými krystalky, které dotvářely přízračnou atmosféru našeho setkání.

Zapnul jsem překladač a zvolil středně hluboký příjemný tón, konečně jsem k nim promluvil: „Zdravím Vás přátelé, jsem rád, že poznám Vás i Vaši nádhernou planetu.“ Bytost připomínající spíše náhodné seskupení jakési měkké pórovité hmoty však neodpověděla. Prudce se roztřásla a vrhla na mně mohutný proud bledě zelené tekutiny. Na vteřinu jsem strnul úlekem, pak jsem si však všiml, že tekutina rozkládá povrch mého skafandru a na mnoha místech se začíná prožírat hloub až do jeho vnitřních struktur. „Panebože, trávicí kyseliny,…oni se mně snad snaží zabít.“ Jeden z tvorů začal vysouvat ze spodní části těla masitý výběžek červené barvy téměř až k mé hrudi, to byla poslední kapka k tomu, aby mé zděšení dostoupilo vrcholu, prudce jsem se otočil a utíkal zpátky k lodi. Mísil se ve mně vztek, zklamání a strach. Otočil jsem se, ale tvorové mě naštěstí nepronásledovali, proto jsem zvolnil a pomalu došel k raketě.

Kolegové, vyděšeni mým křikem do vysílačky, stačili připravit stroj k odletu ještě před mým příchodem. Nemá cenu se zdržovat, ostatně z našeho hlediska je práce skončena. Mé naděje na navázání kontaktu a dorozumění s inteligentními bytostmi byly pro jednou zas liché, nevadí, snad nám štěstí bude přát příště.

 

 

Oficiální záznam z kosmické lodi Open Eyes

Datum: 75.89.351 n.c.m.

Zapsal: Forp. cod. DRPh. Maximal Sofian, scs. – odporný pracovník Oddělení pro jazyky a komunikaci SVCM

 

Životní formy na planetě Sirkion dosáhly pouze velmi nízkého stupně inteligence, a tudíž nejsou schopny komunikace a dorozumění s bytostmi z jiných planet. Jejich zájem se soustřeďuje pouze na obstarání základních životních potřeb jako je zajištění potravy a uplatnění sexuálních pudů. Při setkání s jakoukoli jinou životní formou okamžitě vyloučí množství trávicích tekutin a snaží se, aby ze svého protějšku učinily potravu vhodnou k požití. Mají nadměrně vyvinutý sexuální pud a svou převahu se tak neustále snaží dávat najevo pomocí pohlavních výrostků v podobě dlouhých rourek na spodních částech jejich těl.

Návrh na využití tohoto živočišného druhu pro člověka: jako výživný zdroj bílkovin či tažná síla uplatnitelná zejména v kolech vzdušných pístů (avšak za přísných bezpečnostních opatření!)

 

Záznam chemodatbanky Sirkionců - zpráva z chemtisku

Zapsal: 789kal567

Dne: Lunal PP

 

Dlouho očekávaná návštěva druhů z vesmírného sektoru Omel7

Z primitivního stroje otesaného do výhružných válečných skoloptických tvarů vystoupil tvor posunující se pomalým číhavým pohybem pomocí dvou dlouhých zakončení dolní části těla. Na naši mírovou delegaci členů Odboru pro komunikaci s cizími civilizacemi zaútočil hrubými primitivními zvukovými vibracemi, které vyluzoval pomocí bizarního otvoru v horní části těla, v němž navíc zmateně pohyboval jakýmsi načervenalým kusem neznámé tkáně, zřejmě za účelem zvýšení účinku svého válečného vzezření.

Jakmile se náš proslavený odborník na mimosirkionské civilizace pan 47jui952 pokusil o navázání kontaktu skrze vyloučení velmi jemných sloučenin sirokyselin a oxovodíků, které vyjadřovaly srdečné přivítání na planetě, tvor se pokryl podivnými skvrnami, zřejmě sloužícími jako mimikry, a jal se utíkat pro další členy svého stáda, aby je očividně zpravil o možnostech válečného tažení. Nepomohlo ani velice zdvořilé vystrčení komunikátorů téměř až k tělu cizí bytosti, která, ačkoli je tedy zřejmě schopna jednoduchého dorozumění se členy svého stáda, dozajista neovládá žádné komplikovanější formy komunikace vlastní inteligentním bytostem.

Druh nazvaný našimi odborníky Otvorníci je očividně nejagresivnější a nejprimitivnější forma života, se kterou jsme se kdy setkali a která se naučila putovat vesmírem za jediným cílem, zmasakrovat ostatní konkurenční živoucí bytosti.

Odbor pro komunikaci navrhl, aby příštímu setkání bylo zabráněno dřív, než plavidlo vyrobené Otvorníky vůbec přistane na povrchu naší země, neboť nevíme, jaké zbraně se mohlo těmto bytostem podařit vyrobit a je nutné zabránit jakémukoliv ohrožení naší mírumilovné civilizace.

Konečné rozhodnutí: Jakékoliv plavidlo pocházející ze zmíněného vesmírného sektoru Omel7 bude sestřeleno dřív, než se dostane na oběžnou dráhu našeho Sirkionu bez ohledu na to, jaký obsah nese jeho paluba.