:: Informace ke studiu ::

 

      Základní informace

      Bakalářské studium

      Navazující magisterské studium

      Doktorské studium

      Základní informace o hlavních zkouškách

      Okruhy problémů ke zkoušce:

      Zkušební komise a termíny zkoušek      Seznam studijní literatury

 

      Katalog předmětů z IS

      Rozvrhy

      rozvrh můžete najít samozřejmě i v IS, zde budou evidovány i změny.


      POčítačová PRacovna

      Už se neučí, ale je dobré to znát:

Stránky spravuje Josef Krob. Datum poslední úpravy: úterý, 12. září 2006, 11:47.