Bakalářské kombinované studium filozofie

 

Výuka je realizována podle přiloženého studijního plánu a rozvrhu konzultací na příslušný semestr jako jednooborové bakalářské studium. Kontakt s vyučujícími je prostřednictvím konzultací a prostřednictvím Internetu. Základní výukové materiály a metodické pomůcky jsou kromě předepsané literatury a učebních textů k dispozici na elektronických médiích (www stránka katedry filozofie – www.phil.muni.cz/fil/katedra.html). Preferovány jsou písemné formy ověřování znalostí, zaměřené na praktické samostatné zvládání problematiky (seminární práce, eseje apod.). Výuka je organizována v kreditním systému, posluchači se ve stanovené době elektronicky zaregistrují do jednotlivých předmětů. Obsah postupové zkoušky po 1. roce studia a bakalářské zkoušky je shodný jako u studia prezenčního.

Požadovaný počet kreditů: 126 kreditů za povinné předměty, 33 kreditů za povinně volitelné předměty, 15 kreditů za diplomový seminář a 6 kreditů za bakalářskou práci. studenti 1. ročníku 2 kredity za zápočet z cizího jazyka a 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU. Studentům 1. ročníku bude ve třetím roce studia upravena kreditová zátěž v diplomovém semináři a za diplomovou práci.

 

 

Povinné předměty, po 1. roce studia je stanovena postupová zkouška

 

Podzimní semestr

 

Jarní semestr

 

1. rok studia

 

 

 

PHK1101 Úvod do studia filozofie, Svoboda

ZK,

6 kr.

PHK1202 Dějiny filozofie II, Petrželka

Z,

6 kr.

PHK1102 Logika I, Raclavský

Z

6 kr.

PHK1203 Ontologie I, Krob

Z,

6 kr.

PHK1104 Dějiny filozofie I, Petrželka

Z,

6 kr.

PHK1201 Logika II, Raclavský

ZK,

6 kr.

PHK1103 Řecká a latinská filozofická terminologie, Petrželka

Z,

6 kr.

PHK1212 Úvod do psychologie, Stránský

K,

6 kr.

PHK1111 Úvod do sociologie

ZK

6 kr.

PHK_PoZ Postupová zkouška

PZK

6 kr.

2. rok studia

 

 

 

PHK1106 Dějiny filozofie III, Brázda

K,

6 kr.

PHK1204 Gnozeologie I, Šmajs

ZK,

6 kr.

PHK1107 Filozofie společnosti, Holzbachová

ZK,

6 kr.

PH1205 Filozofie dějin, Holzbachová

ZK,

6 kr.

PHK1105 Ontologie II, Krob

ZK,

6 kr.

PH1206 Etika I, Brázda

K,

6 kr.

 

 

PH1207 Dějiny filozofie IV, Picha

K,

6 kr.

3. rok studia

 

 

 

PHK1109 Dějiny filozofie V, Horyna

K,

6 kr.

PH1210 Dějiny filozofie VI, Holzbachová, Zouhar

K,

6 kr.

PHK1108 Dějiny české filozofie, Zouhar

ZK,

6 kr.

PHK1219 Diplomový seminář

Z,

15 kr.

PHK1110 Etika II, Brázda

K,

6 kr.

PHK_DBP Diplomová práce

6 kr.

 

Bakalářské Kombinované studium filozofie

podzimní semestr

Kód

Název

Kr.

Rozs.

Výst.

Vyučující

PHK1101

Úvod do studia filozofie

6 kr.

0/0

zk

J. Svoboda

PHK1102

Logika I

6 kr.

0/0

z

J. Raclavský

PHK1103

Řecká a latinská filozofická terminologie

6 kr.

0/0

z

J. Petrželka

PHK1104

Dějiny filozofie I - antika

6 kr.

0/0

z

J. Petrželka

PHK1105

Ontologie II

6 kr.

0/0

zk

J. Krob

PHK1106

Dějiny filozofie III - renesance

6 kr.

0/0

k

R. Brázda

PHK1107

Filozofie společnosti

6 kr.

0/0

k

I. Holzbachová

PHK1108

Dějiny české filozofie

6 kr.

0/0

zk

J. Zouhar

PHK1109

Dějiny filozofie V - německý idealismus

6 kr.

0/0

k

B. Horyna

PHK1110

Etika II

6 kr.

0/0

k

R. Brázda

PHK1111

Úvod do sociologie

6 kr.

0/0

zk

K. Potfajová,
V. Štětka

PHK1119

Diplomový seminář

6 kr.

0/2

z

R. Brázda,
I. Holzbachová,
P. Horák,
B. Horyna,
J. Hroch,
Z. Jastrzembská,
J. Krob,
P. Materna,
H. Pavlincová,
J. Petrželka,
M. Picha,
J. Raclavský,
J. Svoboda,
J. Šmajs,
J. Zouhar

 

jarní semestr

Kód

Název

Kr.

Rozs.

Výst.

Vyučující

PHK1201

Logika II

6 kr.

0/0

zk

J. Raclavský

PHK1202

Dějiny filozofie II - antika, středověk

6 kr.

0/0

z

J. Petrželka

PHK1203

Ontologie I

6 kr.

0/0

z

J. Krob

PHK1204

Gnozeologie I

6 kr.

0/0

zk

J. Šmajs

PHK1205

Filozofie dějin

6 kr.

0/0

k

I. Holzbachová

PHK1206

Etika I

6 kr.

0/0

k

R. Brázda

PHK1207

Dějiny filozofie IV - novověk

6 kr.

0/0

k

J. Hroch

PHK1210

Dějiny filozofie VI - 19. a 20.století

6 kr.

0/0

k

I. Holzbachová,
J. Zouhar

PHK1212

Úvod do psychologie

6 kr.

0/0

zk

Z. Stránský

PHK1219

Diplomový seminář

6 kr.

0/2

z

R. Brázda,
I. Holzbachová,
P. Horák,
B. Horyna,
J. Hroch,
Z. Jastrzembská,
J. Krob,
P. Materna,
H. Pavlincová,
J. Petrželka,
M. Picha,
J. Raclavský,
J. Svoboda,
J. Šmajs,
J. Zouhar