Prezenční bakalářské studium filozofie (trvá 6 semestrů):

 

Bakalářské jednooborové prezenční studium filozofie

Požadovaný počet kreditů: celkem 180 kreditů, z toho 64 kreditů za povinné předměty, 27 kreditů za povinně volitelné předměty (z toho minimálně 9 kreditů za interpretační semináře), 55 kreditů za volitelné předměty, 4 kredity za Úvod do psychologie, 4 kredity za Úvod do sociologie, 4 kredity za tělesnou výchovu, 15 kreditů za diplomový seminář, 3 kredity za diplomovou práci, studenti 1. ročníku 2 kredity za zápočet z cizího jazyka a 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU. Studentům 1. ročníku bude ve třetím roce studia upravena kreditová zátěž v diplomovém semináři a za diplomovou práci.

 

Bakalářské dvouoborové prezenční studium filozofie (FF MU)

Požadovaný počet kreditů: 64 kreditů za povinné předměty, 9 kreditů za povinně volitelné předměty (z toho minimálně 3 za interpretační seminář), 2 kredity za tělocvik (další 2 pro druhý obor), 4 kredity alternativně za úvod do psychologie nebo úvod do sociologie, diplomoví studenti 15 kreditů za diplomový seminář a 3 kredity za bakalářskou práci, nediplomoví studenti 5 kreditů za seminář k oborové práci a 3 kredity za oborovou práci, studenti 1. ročníku 2 kredity za zápočet z cizího jazyka a 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka (další 2 kredity za zkoušku pro druhý obor studia) podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU. Studentům 1. ročníku bude ve třetím roce studia upravena kreditová zátěž v diplomovém semináři a za diplomovou práci.

 

Doporučený postup studia povinných předmětů
(po 1. roce je stanovena postupová zkouška)

 

Podzimní semestr

 

Jarní semestr

 

1. rok studia

 

 

 

PH1101 Úvod do studia filozofie, Zouhar

ZK,

4 kr.

PH1202 Dějiny filozofie II, Petrželka

Z,

2 kr.

PH1102 Logika I, Materna, Raclavský

Z

3 kr.

PH1203 Ontologie I, Krob

Z,

2 kr.

PH1104 Dějiny filozofie I, Petrželka

Z,

3 kr.

PH1201 Logika II, Materna, Raclavský

ZK,

4 kr.

PH1103 Řecká a latinská filozofická terminologie, Petrželka

Z,

2 kr.

PH_PoZ Postupová zkouška

ZK,

2 kr.

PH1214 Úvod do interpretace filozofického textu, Hroch

K,

3 kr.

 

 

2. rok studia

 

 

 

PH1106 Dějiny filozofie III, Brázda

K,

3 kr.

PH1204 Gnozeologie I, Šmajs

ZK,

4 kr.

PH1107 Filozofie společnosti, Holzbachová, Zouhar

ZK,

4 kr.

PH1205 Filozofie dějin, Holzbachová

ZK,

4 kr.

PH1105 Ontologie II, Krob

Z, ZK

4 kr.

PH1206 Etika I, Brázda

K,

3 kr.

 

 

PH1207 Dějiny filozofie IV, Picha

K,

3 kr.

3. rok studia

 

 

 

PH1109 Dějiny filozofie V, Horyna

K,

3 kr.

PH1210 Dějiny filozofie VI, Holzbachová, Zouhar

K,

3 kr.

PH1108 Dějiny české filozofie I, Zouhar

ZK,

3 kr.

PH1211 Dějiny české filozofie II, Zouhar, Pavlincová

Z,

2 kr.

PH1110 Etika II, Brázda

K,

3 kr.

 

 

V průběhu studia jednooborové studium povinně, dvouoborové alternativně

 

 

 

 

 

PH1215 Úvod do sociologie, Winkler (FSS)

ZK,

4 kr.

 

 

PH1212 Úvod do psychologie, Stránský

ZK,

4 kr.

V jednom ze semestrů závěrečného roku studia podle povahy studia (zapisuje se jednou)

 

 

 

PH1118 Seminář k oborové práci

Z,

5 kr.

PH1218 Seminář k oborové práci

Z,

5 kr.

PH1119 Diplomový seminář

Z,

15 kr.

PH1279 Diplomový seminář

Z,

15 kr.

PH_OBP Oborová práce

3 kr.

PH_OBP Oborová práce

3 kr.

PH_DBP Bakalářská práce

3 kr.

PH_DBP Bakalářská práce

3 kr.

 

 

Prezenční studium bakalářské, povinné předměty

podzimní semestr

Kód

Název

Kr.

Rozs.

Výst.

Vyučující

PH1101

Úvod do studia filozofie

4 kr.

2/0

zk

J. Zouhar

PH1102

Logika I

3 kr.

2/1

z

J. Raclavský

PH1103

Řecká a latinská filozofická terminologie

2 kr.

0/1

z

J. Petrželka

PH1104

Dějiny filozofie I – antika

3 kr.

1/1

z

J. Petrželka

PH1105

Ontologie II

4 kr.

1/1

zk

J. Krob

PH1106

Dějiny filozofie III – renesance

3 kr.

2/0

k

R. Brázda

PH1107

Filozofie společnosti

4 kr.

1/1

zk, k

I. Holzbachová,
J. Zouhar

PH1108

Dějiny české filozofie I

3 kr.

1/0

zk

H. Pavlincová,
J. Zouhar

PH1109

Dějiny filozofie V - německý idealismus

3 kr.

2/0

k

B. Horyna

PH1110

Etika II

3 kr.

1/1

k

R. Brázda

PH1118

Seminář k oborové bakalářské práci

5 kr.

0/2

z

R. Brázda,
I. Holzbachová,
P. Horák,
B. Horyna,
J. Hroch,
Z. Jastrzembská,
J. Krob,
P. Materna,
H. Pavlincová,
J. Petrželka,
M. Picha,
J. Raclavský,
J. Svoboda,
J. Šmajs,
J. Zouhar

PH1119

Seminář k diplomové bakalářské práci

15 kr.

0/2

z

R. Brázda,
I. Holzbachová,
P. Horák,
B. Horyna,
J. Hroch,
Z. Jastrzembská,
J. Krob,
P. Materna,
H. Pavlincová,
J. Petrželka,
M. Picha,
J. Raclavský,
J. Svoboda,
J. Šmajs,
J. Zouhar

PH1214

Úvod do interpretace filozofického textu

3 kr.

2/0

k

J. Hroch

 

jarní semestr

Kód

Název

Kr.

Rozs.

Výst.

Vyučující

PH1201

Logika II

4 kr.

2/1

zk

J. Raclavský

PH1202

Dějiny filozofie II - antika, středověk

2 kr.

2/0

zk, z

J. Petrželka

PH1203

Ontologie I

2 kr.

1/1

zk, z

J. Krob

PH1204

Gnozeologie I

4 kr.

2/0

zk, k

J. Šmajs

PH1205

Filozofie dějin

4 kr.

1/1

zk, k

I. Holzbachová

PH1206

Etika I

3 kr.

1/1

k

R. Brázda

PH1207

Dějiny filozofie IV – novověk

3 kr.

2/0

k

M. Picha

PH1210

Dějiny filozofie VI - 19. a 20. století

3 kr.

2/0

k

I. Holzbachová,
J. Zouhar

PH1211

Dějiny české filozofie II

2 kr.

0/2

z

H. Pavlincová,
J. Zouhar

PH1212

Úvod do psychologie

4 kr.

2/0

zk

Z. Stránský

PH1215

Úvod do sociologie

4 kr.

2/0

zk

J. Winkler

PH1218

Seminář k oborové bakalářské práci

5 kr.

0/2

z

R. Brázda,
I. Holzbachová,
P. Horák,
B. Horyna,
J. Hroch,
Z. Jastrzembská,
J. Krob,
P. Materna,
H. Pavlincová,
J. Petrželka,
M. Picha,
J. Raclavský,
J. Svoboda,
J. Šmajs,
J. Zouhar

PH1219

Seminář k diplomové bakalářské práci

15 kr.

0/2

z

R. Brázda,
I. Holzbachová,
P. Horák,
B. Horyna,
J. Hroch,
Z. Jastrzembská,
J. Krob,
P. Materna,
H. Pavlincová,
J. Petrželka,
M. Picha,
J. Raclavský,
J. Svoboda,
J. Šmajs,
J. Zouhar

 

Prezenční studium bakalářské, volitelné předměty

podzimní semestr

Kód

Název

Kr.

Rozs.

Výst.

Vyučující

PH01V001

Interpretační seminář I

3 kr.

0/2

z

M. Picha

PH01V002

Interpretační seminář II

3 kr.

0/2

z

I. Holzbachová

PH01V003

Interpretační seminář III

3 kr.

0/2

z

J. Petrželka,
J. Vojta

PH0112

Teorie kauzality

3 kr.

0/2

z

Z. Jastrzembská

PH0114

Argumentace a kritické čtení

3 kr.

0/2

z

M. Picha

PH0115

Platónova teorie idejí

3 kr.

2/0

k

J. Petrželka

PH0118

Dějiny etiky I

3 kr.

2/0

z

R. Brázda

PH0120

Úvod do logické sémantiky I

3 kr.

0/2

k, z

J. Raclavský

PH0133

Teorie vlastních jmen

3 kr.

2/0

k

J. Raclavský

PH0135

Česká reformace

3 kr.

1/1

k

J. Svoboda

PH0136

Myšlenkové experimenty

3 kr.

0/2

z

M. Picha

PH0142

Logická analýza přirozeného jazyka I

3 kr.

2/0

k

P. Materna

PH0149

Filozofie Pavla Tichého

3 kr.

2/0

k

J. Raclavský

PH0160

Příroda a kultura

3 kr.

2/0

k

J. Šmajs

PH0167

Pragmatismus I

3 kr.

2/0

k

E. Višňovský

PH0177

Filozofie jazyka a hermeneutika

3 kr.

2/0

k

J. Hroch

 

jarní semestr

Kód

Název

Kr.

Rozs.

Výst.

Vyučující

ESA082

Dante Alighieri: umění a estetika středověku

4 kr.

1/1

zk, k

P. Osolsobě

PH02V004

Interpretační seminář IV

3 kr.

0/2

z

B. Horyna

PH02V005

Interpretační seminář V

3 kr.

0/2

z

P. Horák

PH02V006

Interpretační seminář VI

3 kr.

0/2

z

J. Petrželka

PH0201

Základy filozofie

3 kr.

2/0

k

B. Horyna

PH0202

Ruská idealistická filosofie XIX.století a její ideové dědictví

3 kr.

0/2

z

P. R. Schuster

PH0208

Logická analýza přirozeného jazyka II

3 kr.

0/2

k, z

P. Materna

PH0211

Hegel - Fenomenologie ducha

3 kr.

2/0

k

B. Horyna

PH0212

Antický novoplatónismus

3 kr.

2/0

k

J. Vojta

PH0216

Kosmologie a kosmogonie u předsókratiků

3 kr.

2/0

k

J. Petrželka

PH0219

Dějiny etiky II

3 kr.

2/0

k

R. Brázda

PH0222

Křesťanství od reformace k dnešku

3 kr.

2/0

k

H. Pavlincová

PH0224

Filozofická logika

3 kr.

1/1

k

J. Raclavský

PH0225

Četba Proklova komentáře k dialogu Parmenidés II

3 kr.

0/2

z

J. Petrželka,
J. Vojta

PH0226

Filozofie ve filmu

3 kr.

0/2

z

Z. Jastrzembská

PH0227

Úvod do filozofie mysli

3 kr.

0/2

z

M. Picha

PH0233

Filozofie techniky

3 kr.

2/0

k

J. Šmajs

PH0236

Filozofie českého iracionalismu

3 kr.

1/1

k

J. Svoboda

PH0246

Filozofický proseminář

3 kr.

0/1

z

M. Picha

PH0248

Masaryk a Marx

3 kr.

2/0

k

J. Zouhar

PH0255

Filozofie ve sci-fi

3 kr.

2/0

k

J. Krob

PH0268

Pragmatismus II

3 kr.

2/0

k

E. Višňovský

PH0010

Filozofické divadlo

2 kr.

0/2

z, -

J. Petrželka