Několik často opakovaných chyb:

1. Uvozovky

V českém textu je třeba psát i české uvozovky, které vypadají

„takto“

nikoli «francouzské», »ruské«, “anglické” nebo "strojopisné" a jejich hrůzné kombinace.

2. 1 a 0

l není 1 — písmeno l není číslice 1

O není 0 — a velké písmeno O není číslice 0

l99O <-> 1990

3. Tři druhy „pomlček"

- toto je spojovník, který se používá ve výrazech těsného spojení, např. Rakousko-Uhersko, píše se bez mezer

toto je delší spojovník, který spojuje číslice 1970–1996, z klávesnice se dá vyloudit kombinací ALT+0150, píše se bez mezer

nejdelší, pomlčka odděluje do věty vložené vsuvky apod. Kód z klávesnice je ALT+0151 — píše se s mezerou z obou stran

4. Řetězce, slova a skupiny

Text který je v závorce (se píše k této závorce) bez mezer, čárka za slovem bez mezery, dvojtečka bez mezery

(závorka a její konec)

čárka, text za

dvojtečka: a další text

Naopak, za tato znaménka se mezera musí dát.