kat.gif (9240 bytes)

 

 

 Termíny

Katedra filozofie FF MU

Termíny zkoušek v podzimním semestru 2006 (neboli zima 2007):

Obhajoby     16. 1. ,  13. 2.,   

Bc. SZk.       17. 1.,     14. 2.,    

Mg. SZk.      18. 1.,     15. 2.,    

 

 

Ve shodě s novelizací čl. 8 studijního řádu FF
jsou ustaveny tři stabilní tříčlenné komise pro magisterské zkoušky:

1. Předseda J. Šmajs
členové:
B. Horyna, J. Petrželka

2. Předseda P. Horák
členové:
I. Holzbachová, R. Brázda

3. Předseda J. Zouhar
členové:
J. Hroch, J. Krob

Samozřejmě se může stát, že člen komise v daném termínu nebude moci, takže bude sestavena komise, která neodpovídá danému rozpisu:

Příklady některých přichystaných alternací (vybraných s ohledem na to, že mohou časem - s přirozenou obměnou členstva katedry či vytížením předsedů a členů komise jinými povinnostmi  -, přejít ve standard). Samozřejmě není zcela vyloučeno - v případě potřeby - ani sestavení komise ad hoc.

B. Horyna
J. Petrželka
R. Brázda
J. Krob
J. Hroch
I. Holzbachová
J. Zouhar
J. Šmajs
J. Petrželka

V poměrně krátkém výhledu lze počítat se stabilními dvěma komisemi ve složení

B. Horyna, R. Brázda, J. Petrželka 

J. Krob, J. Hroch, J. Zouhar  

s alternacemi  J. Šmajs, P. Horák, I. Holzbachová, J. Raclavský.