Povinná literatura pro I. ročník

J. Zouhar - Úvod do filosofie

J. Krob - Ontologie I

    Studijní pomůcky:

J. Petrželka - Dějiny filosofie I

    Studijní pomůcky:

J. Raclavský - Logika

 

Filozofie - základní příručky (výběr)

 Slovníky

 

Původní slovníky a české překlady:

Walter Brugger (a kol.): Filosofický slovník, Naše vojsko, Praha 1994 (pojmový slovník, v závěru náčrt dějin filozofie)

Gérad Durozoi, André Roussel: Filozofický slovník, EWA, Praha 1994 (jmenný i pojmový, doplněný českými hesly)

Filosofický slovník (kolektiv autorů FF Olomouc), FIN, Olomouc 1995, 2. vyd. 1998 (pojmy i jména)

Julian Nida-Rümelin: Slovník současných filosofů, Garamond, Praha 2001 (v podstatě jmenný slovník nejvýznamnějších filozofů 20. století)

 

Dějiny filozofie - překlady

 

Řada příruček Dějiny filosofie (vydává nakladatelství Olomouc)

Friedo Ricken: Antická filosofie. Nakladatelství Olomouc 2000

Richard Heinzmann: Středověká filosofie. Nakladatelství Olomouc 2000

Emerich Coreth, Harald Schöndorf: Filozofie 17. a 18. století. Nakladatelství Olomouc 2002

 

Ještě má vyjít: Filosofie 19. století, Filosofie 20. století

 

Řada příruček Dějiny filosofie 1 – 13 (vydává nakladatelství OIKOYMENH):

Zatím vyšlo:

Sv. 2: Andreas Graeser: Řecká filosofie klasického období, Praha 2000

Sv. 4: Arthur Hillary Armstrong (ed.): Filosofie pozdní antiky, Praha 2002

Sv. 5: Alain de Libera. Středověká filosofie, Praha 2001

Sv. 8: Wolfgang Röd: Novověká filosofie I, Praha 2001

 

 

Cizojazyčné filozofické encyklopedie a slovníky

 

·        Alexejev, P. V. (ed.): Filosofy Rossii XIX-XX stoletij. Biografii, ideji, trudy, Moskva 21995

·        Algra: The Cambridge History of Hellenistic Philosophy, Cambridge UP 1999, ISBN: 0521250285

·        Auroux, Sylvain (ed.): Les notions philosophiques. Dictionnaire 1-2, Paris 1990

·        Brown, S. – Collinson D. – Wilkinson, R. (eds.): Biographical Dictionary of Twentieth-Century Philosophers, London – New York 1996

·        Brugger, Walter (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch, Freiburg im Breisgau 1990

·        Burkhardt, Hans –Smith, Barry (eds.): Handbook of Metaphysics and Ontology 1-4, Munich – Philadelphia – Vienna 1991

·        Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy, vyd. Routledge 2000, ISBN: 0415223644

·        Crowell, Thomas Y. (ed.): Handbuch of Classical Mythology, New York 1970

·        Dancy, Jonathan – Sosa, Ernest (ed.): A Companion to Epistemology, Massachusetts 1992

·        Dassmann, Ernst (Hrsg.): Reallexikon für Antike und Christentum 1-15, Stuttgart 1950-1991

·        Hertz, Anselm – Korff, Wilhelm (Hrsg.): Handbuch der christlichen Ethik, Freiburg – Basel – Wien 21993

·        Honderich, Ted (ed.): The Oxford Companion to Philosophy, Oxford – New York 1995

·        Childress, James F. – Macquarrie, John (eds.): A New Dictionary of Christian Ethics, London 1986

·        Jacob, André (ed.): Encyklopédie Philosophique Universelle I-III,  Parie 1982-1992

·        Kazhdan, A. P. (ed.): The Oxford Dictionary of Byzantum I-III, New York: OUP 1991

·        Kearney Richard – Rainwater Mara (eds.): 20th Century Continental Philosophy, London – New Yor: Routledge 1996

·        Khoury, Adel Theodor (Hrsg.): Lexikon Religiöser Grundbegriffe (Judentum, Christentum, Islam), Freiburg – Basel – Wien 1987

·        Maltéi, Jean-Francois: Les oeuvres  philosophiques. Dictionnaire 1-2, Paris 1992

·        Maslin, M. A. (ed.): Russkaja filosofija. Slovar, Moskva 1995

·        Mittelstraß, Jürgen (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie (dosud sv. 1-4), Mannheim – Wien – Zürich 1997

·        Pogorzelski, Witold A.: Elementarny slownik logiki formalnej, Bialystok 1992

·        Ritter, Joachim – Gründer, Karlfried (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie (dosud sv. 1-8), Darmstadt 1971-1992

·        Sandkühler, Hans Jörg (Hrsg.): Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, Hamburg 1990

·        Seiffert, Helmut – Radnitzky, Gerard (Hrsg.): Handlexikon zur Wissenschaftstheorie, München 1989

·        Schmidt, Heinrich (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch, Stuttgart 221991

·        Smart: World Philosophies, vyd. Routledge 2000, ISBN: 0415228522

·        Taylor: Encyclopedia of Postmodernism, vyd. Routledge 2001, ISBN: 0415152941

·        Kearney Richard – Rainwater Mara (eds.): The Continental Philosophy Leader, London – New York: Routledge 1996, ISBN 0-415-09525-5 (hbk), 0-415-09526-3 (pbk)

·        Volpi, Franco: Großes Werklexikon der Philosophie, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1999

·        Warburton: Philosophy Basic Readings, vyd. Routledge 1999, ISBN: 0415187206

 

 

 

Časopisy