Prezenční magisterské studium filozofie

Navazující prezenční magisterské studium (trvá 4 semestry): Je možné ho zahájit po úspěšném ukončení bakalářského studia a vykonání přijímací zkoušky.

Jednooborové studium:

Požadovaný počet kreditů: 33 kreditů za povinné předměty, 27 kreditů za povinně volitelné předměty, 24 kreditů za volitelné předměty, 30 kreditů za dva diplomové semináře a 6 kreditů za diplomovou práci, studenti 1. ročníku 2 kredity za zápočet z cizího jazyka a 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU. Studentům 1. ročníku bude ve druhém roce studia upravena kreditová zátěž v diplomovém semináři a za diplomovou práci.

 

Dvouoborové studium:

Požadovaný počet kreditů: 28 kreditů za povinné předměty (z toho výběrově 2 zkoušky z předmětů PH2105, PH2106 a PH2107), diplomoví studenti 6 kreditů za povinně volitelné předměty, 30 kreditů za dva diplomové semináře a 6 kreditů za diplomovou práci, nediplomoví studenti 9 kreditů za povinně volitelné předměty, 10 kreditů za seminář k oborové práci a 3 kredity za oborovou práci, studenti 1. ročníku 2 kredity za zápočet z cizího jazyka a 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka (další 2 kredity za zkoušku pro druhý obor studia) podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU. Studentům 1. ročníku bude ve druhém roce studia upravena kreditová zátěž v diplomovém semináři a za diplomovou práci.

 

Doporučený postup studia povinných předmětů

 

Podzimní semestr

 

Jarní semestr

 

1. rok studia

 

 

 

PH2105 Francouzská filozofie 19. a 20. stol.,

Horák

ZK,

5 kr.

PH2210 Soudobá etika,

Brázda

K,

4 kr.

PH2106 Současná německá filozofie,

Horyna

ZK,

5 kr.

PH2219 Gnozeologie II,

Krob

ZK,

5 kr.

PH2107 Soudobá anglo-americká a kanadská filozofie, Hroch

ZK,

5 kr.

 

 

2. rok studia

 

 

 

PH2111 Metodologie vědy,

Holzbachová

K,

4 kr.

PH2297 Seminář k oborové práci

Z,

10 kr.

PH2117 Ontologie III,

Šmajd

ZK,

5 kr.

PH2298 Diplomový seminář I

Z,

15 kr.

PH2197 Seminář k oborové práci

Z,

10 kr.

PH2299 Diplomový seminář II

Z

15 kr.

PH2199 Diplomový seminář I

Z,

15 kr.

PH_OMP Oborová práce

3 kr.

PH2299 Diplomový seminář II

Z

15 kr.

PH_DMP Magisterská práce

6 kr.

 

Prezenční studium navazující magisterské, povinné předměty

podzimní semestr

Kód

Název

Kr.

Rozs.

Výst.

Vyučující

PH2105

Francouzská filozofie 19. a 20. st.

5 kr.

2/0

zk

P. Horák

PH2106

Současná německá filozofie

5 kr.

2/0

zk

B. Horyna

PH2107

Soudobá anglo-americká a kanadská filozofie

5 kr.

2/0

zk

J. Hroch

PH2111

Metodologie vědy

4 kr.

1/1

k

I. Holzbachová

PH2117

Ontologie III

5 kr.

2/0

zk

J. Šmajs

PH2197

Seminář k oborové magisterské práci

10 kr.

0/2

z

R. Brázda,
I. Holzbachová,
P. Horák,
B. Horyna,
J. Hroch,
Z. Jastrzembská,
J. Krob,
P. Materna,
H. Pavlincová,
J. Petrželka,
M. Picha,
J. Raclavský,
J. Svoboda,
J. Šmajs,
J. Zouhar

PH2198

Diplomový seminář I

15 kr.

0/2

z

R. Brázda,
I. Holzbachová,
P. Horák,
B. Horyna,
J. Hroch,
Z. Jastrzembská,
J. Krob,
P. Materna,
H. Pavlincová,
J. Petrželka,
M. Picha,
J. Raclavský,
J. Svoboda,
J. Šmajs,
J. Zouhar

PH2199

Diplomový seminář II

15 kr.

0/2

z

R. Brázda,
I. Holzbachová,
P. Horák,
B. Horyna,
J. Hroch,
Z. Jastrzembská,
J. Krob,
P. Materna,
H. Pavlincová,
J. Petrželka,
M. Picha,
J. Raclavský,
J. Svoboda,
J. Šmajs,
J. Zouhar

 

jarní semestr

Kód

Název

Kr.

Rozs.

Výst.

Vyučující

PH2210

Soudobá etika

4 kr.

2/0

k

R. Brázda

PH2219

Gnozeologie II

5 kr.

2/0

zk

J. Krob,
J. Raclavský

PH2297

Seminář k oborové magisterské práci

10 kr.

0/2

z

R. Brázda,
I. Holzbachová,
P. Horák,
B. Horyna,
J. Hroch,
Z. Jastrzembská,
J. Krob,
P. Materna,
H. Pavlincová,
J. Petrželka,
M. Picha,
J. Raclavský,
J. Svoboda,
J. Šmajs,
J. Zouhar

PH2298

Diplomový seminář I

15 kr.

0/2

z

R. Brázda,
I. Holzbachová,
P. Horák,
B. Horyna,
J. Hroch,
Z. Jastrzembská,
J. Krob,
P. Materna,
H. Pavlincová,
J. Petrželka,
M. Picha,
J. Raclavský,
J. Svoboda,
J. Šmajs,
J. Zouhar

PH2299

Diplomový seminář II

15 kr.

0/2

z

R. Brázda,
I. Holzbachová,
P. Horák,
B. Horyna,
J. Hroch,
Z. Jastrzembská,
J. Krob,
P. Materna,
H. Pavlincová,
J. Petrželka,
M. Picha,
J. Raclavský,
J. Svoboda,
J. Šmajs,
J. Zouhar

 

Prezenční studium navazující magisterské, volitelné předměty

podzimní semestr

Kód

Název

Kr.

Rozs.

Výst.

Vyučující

ESA30

Kierkegaard jako peripatetik a estetik

4 kr.

2/0

zk, k, z

P. Osolsobě

PH01V001

Interpretační seminář I

3 kr.

0/2

z

M. Picha

PH01V002

Interpretační seminář II

3 kr.

0/2

z

I. Holzbachová

PH01V003

Interpretační seminář III

3 kr.

0/2

z

J. Petrželka,
J. Vojta

PH0104

Četba filozofických textů (F)

3 kr.

0/2

z

P. Horák

PH0112

Teorie kauzality

3 kr.

0/2

z

Z. Jastrzembská

PH0114

Argumentace a kritické čtení

3 kr.

0/2

z

M. Picha

PH0115

Platónova teorie idejí

3 kr.

2/0

k

J. Petrželka

PH0118

Dějiny etiky I

3 kr.

2/0

z

R. Brázda

PH0120

Úvod do logické sémantiky I

3 kr.

0/2

k, z

J. Raclavský

PH0133

Teorie vlastních jmen

3 kr.

2/0

k

J. Raclavský

PH0135

Česká reformace

3 kr.

1/1

k

J. Svoboda

PH0136

Myšlenkové experimenty

3 kr.

0/2

z

M. Picha

PH0142

Logická analýza přirozeného jazyka I

3 kr.

2/0

k

P. Materna

PH0149

Filozofie Pavla Tichého

3 kr.

2/0

k

J. Raclavský

PH0160

Příroda a kultura

3 kr.

2/0

k

J. Šmajs

PH0167

Pragmatismus I

3 kr.

2/0

k

E. Višňovský

PH0177

Filozofie jazyka a hermeneutika

3 kr.

2/0

k

J. Hroch

 

jarní semestr

Kód

Název

Kr.

Rozs.

Výst.

Vyučující

ESA082

Dante Alighieri: umění a estetika středověku

4 kr.

1/1

zk, k

P. Osolsobě

PHA0202

Teorie rozumění v rámci evropské a anglo-americké filozofie

3 kr.

2/0

k

J. Hroch

PH02V004

Interpretační seminář IV

3 kr.

0/2

z

B. Horyna

PH02V005

Interpretační seminář V

3 kr.

0/2

z

P. Horák

PH02V006

Interpretační seminář VI

3 kr.

0/2

z

J. Petrželka

PH0202

Ruská idealistická filosofie XIX.století a její ideové dědictví

3 kr.

0/2

z

P. R. Schuster

PH0204

Četba filozofických textů (F) II

3 kr.

0/2

z

P. Horák

PH0208

Logická analýza přirozeného jazyka II

3 kr.

0/2

k, z

P. Materna

PH0211

Hegel - Fenomenologie ducha

3 kr.

2/0

k

B. Horyna

PH0212

Antický novoplatónismus

3 kr.

2/0

k

J. Vojta

PH0216

Kosmologie a kosmogonie u předsókratiků

3 kr.

2/0

k

J. Petrželka

PH0219

Dějiny etiky II

3 kr.

2/0

k

R. Brázda

PH0222

Křesťanství od reformace k dnešku

3 kr.

2/0

k

H. Pavlincová

PH0224

Filozofická logika

3 kr.

1/1

k

J. Raclavský

PH0225

Četba Proklova komentáře k dialogu Parmenidés II

3 kr.

0/2

z

J. Petrželka,
J. Vojta

PH0226

Filozofie ve filmu

3 kr.

0/2

z

Z. Jastrzembská

PH0227

Úvod do filozofie mysli

3 kr.

0/2

z

M. Picha

PH0233

Filozofie techniky

3 kr.

2/0

k

J. Šmajs

PH0236

Filozofie českého iracionalismu

3 kr.

1/1

k

J. Svoboda

PH0237

Filozofická hermeneutika a metodologie humanitních věd

3 kr.

2/0

k

J. Hroch

PH0248

Masaryk a Marx

3 kr.

2/0

k

J. Zouhar

PH0255

Filozofie ve sci-fi

3 kr.

2/0

k

J. Krob

PH0268

Pragmatismus II

3 kr.

2/0

k

E. Višňovský

PH0010

Filozofické divadlo

2 kr.

0/2

z, -

J. Petrželka