Navazující prezenční magisterské studium učitelství základů společenských věd pro střední školy

 

Je možné ho zahájit po úspěšném ukončení bakalářského studia (přednost mají absolventi  filozofie, sociologie nebo politologie) a vykonání přijímací zkoušky.

Výuku zajišťuje katedra filozofie ve spolupráci s Ústavem pedagogických věd a Psychologickým ústavem FF MU.

Požadovaný počet kreditů:

Jednooborové studium (4 semestry): 22 kreditů za předměty psychologie pro učitele, pedagogika a obecná didaktika, 9 kreditů za metodiku ZSV, 10 kreditů za pedagogickou praxi, 29 kreditů za povinné oborové předměty, 14 kreditů za volitelné předměty, 30 kreditů za diplomové semináře a 6 kreditů za diplomovou práci,studenti 1. ročníku 2 kredity za zápočet z cizího jazyka a 4 kredity za zkoušku z cizího jazyka podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU. Studentům 1. ročníku bude ve druhém roce studia upravena kreditová zátěž v diplomovém semináři a za diplomovou práci.

Dvouoborové studium (6 semestrů): pro obor ZSV 11 kreditů (polovina) za pedagogické a psychologické předměty učitelské způsobilosti, 19 kreditů za metodiku ZSV a pedagogickou praxi, 29 kreditů za povinnou oborovou výuku, diplomoví studenti 5 kreditů za volitelné předměty, 30 kreditů za diplomové semináře, 6 kreditů za diplomovou práci, nediplomoví studenti 5 kreditů za volitelné předměty, 10 kreditů za seminář k oborové práci a 3 kredity za oborovou práci, studenti 1. ročníku 2 kredity za zápočet z cizího jazyka a 2 kredity za zkoušku z cizího jazyka (další 2 kredity za zkoušku pro druhý obor studia) podle stanovených zásad jazykových kompetencí absolventů MU. Studentům 1. ročníku bude ve třetím roce studia upravena kreditová zátěž v diplomovém semináři a za diplomovou práci.

 

Doporučený postup studia povinných předmětů

 

Podzimní semestr

 

Jarní semestr

 

1. rok studia

 

 

 

UZB001 Psychologie pro učitele I, Stránská

Z,

4 kr.

UZB004 Psychologie pro učitele II, Stránská

ZK,

5 kr.

UZB002 Pedagogika

ZK,

5 kr.

UZB003 Obecná didaktika

ZK, 5 kr.

UZPH2105 Francouzská filozofie 19. a 20. stol., Horák

ZK,

5 kr.

UZPH 2219 Gnozeologie,

Krob

ZK,

5 kr.

UZPH2106 Současná německá filozofie,

Horyna

ZK,

5 kr.

UZPH2210 Soudobá etika,

Brázda

K,

4 kr.

UZPH2107 Soudobá anglo-americká a kanadská filozofie, Hroch

ZK,

5 kr.

 

 

2. rok studia

 

 

 

UZPH2108 Metodika filozofie a ZSV I,

Měšťánek

Z,

4 kr.

UZPH2208 Metodika filozofie a ZSV II,

Měšťánek

ZK,

5 kr.

UZPH2117 Ontologie,

Šmajd

ZK

5 kr.

UZPH22 Pedagogická praxe

Z,

10 k.

UZPH2197 Seminář k oborové magisterské práci

ZK, 10 kr.

UZPH2297 seminář k oborové práci

Z,

10 kr.

UZPH2198 Diplomový seminář I

Z

15 kr.

UZPH2298 Diplomový seminář I

Z,

15 kr.

UZPH2199 Diplomový seminář II

Z

15 kr.

UZPH2299 Diplomový seminář II

Z

15 kr.