Rozložení zkoušek na katedře filosofie

Postupová zkouška

  1. Dějiny ontologie
  2. Dějiny antické a středověké filosofie

Bakalářská zkouška (klauzurní práce/seminární práce)

  1. Okruhy vybraných otázek z dějin antické a středověké filosofie
  2. Okruhy otázek z dějiny novověké filosofie a filosofie 19. stol.a vybrané okruhy otázek z filosofie 20. století
  3. Okruhy otázek z etiky

Magisterská zkouška (ročníková/diplomová práce)

  1. Problémové okruhy z dějin filosofie
  2. Problémové okruhy ze systematické filosofie (filosofie přírodních věd a filosofie vědy a techniky, filosofie společnosti, umění, náboženství, logika, etika, estetika)

Z každého okruhu (1, 2) se zodpovídají dvě otázky – jedna je zadaná na místě před zkouškou, jednu si uchazeč připraví předem, přičemž tato domácí příprava musí sledovat osnovu:

Téma domácí přípravy musí být odlišné od diplomové či ročníkové práce, je přitom povinností uchazeče dbát při jejím zadání na dodržení této podmínky.

Rigorózní zkouška (rigorózní práce)

      Písemná práce a zkouška z dějin filosofie a systematické filosofie.

Doktorská zkouška (disertační práce)

Kandidát si ke zkoušce připraví výklad a obhajobu pěti tezí. Tyto teze si vybere ve spolupráci se školitelem a nejpozději 2 měsíce před termínem, kdy by chtěl složit státní doktorskou zkoušku, je odevzdá v písemné podobě (každá 3-5 stran včetně literatury) na sekretariát katedry filozofie FF MU. Teze se obsahově nesmí krýt s tématem disertační práce. Oborová komise filozofie má právo vrátit nedostatečně připravené podklady k přepracování. V průběhu zkoušky kandidát na základě požadavků zkušební komise vysvětlí a v diskusi obhájí nejméně dvě teze a zodpoví doplňující otázku.

Každá následující zkouška samozřejmě zahrnuje i požadavky z předchozí úrovně

B/S Zk — solidní znalosti CO, KDO, KDY, PROČ, jejich neznalost vede k neprospění u zkoušky bez další diskuse
Mg Zk — schopnost porovnávat jednotlivé přístupy, celková orientace nejen chronologická, ale zejména logická, problémový přístup
Ri Zk — aktivní prezentace problému ze strany uchazeče (mohl by přijít ke zkoušce již s nějakým připraveným/vybraným a teprve poté by se kladly další/doplňující dotazy)