Filmové Brno
Dokumentace dějin uvadění filmů a diváckých preferencí v Brne v letech 1918-1945

 
  

Cílem projektu je historický výzkum lokální filmové kultury v Brně v období do r. 1945, a to s důrazem na roli populární filmové kultury v prožitku každodennosti. Výzkum bude prováděn ve dvou liniích.

A) Analýza a interpretace písemných pramenů; v návaznosti na to vytvoření databáze s informacemi o síti kin a filmech v nich uváděných - ve spolupráci s obdobnými projekty na universitách v Amsterdamu a v Siegenu; zajistí se tak kompatibilita metod a využitelnost výsledků v rámci komparativního mezinárodního výzkumu vztahu kinematografie a modernity.

B) "Orální historie": rozhovory s lidmi z filmového průmyslu i s běžnými návštěvníky kin. Tento výzkum, vedený ve spolupráci s Centrem orální historie AV ČR, umožňuje získat jinak nedosažitelné informace a přispět k výzkumu recepce. Součástí bude opět databáze obsahující přepisy rozhovorů.

Výstupy:

1) Dvě internetové databáze - dostupné pro vědecké účely online.

2) Prezentace výsledků na mezinárodních konferencích a ve výuce (permanentní seminář Filmové Brno).

3) Soubor odborných textů s kritickou edicí pramenů (ca 250 stran).

Kontakt: skopal@phil.muni.cz

 
nahoru
 
 
 
 
 
© 2011 Ústav filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě, Masarykova Univerzita, Brno