Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Doznání paní Dorotky
Den, 85, We 29.03.1922
Doznání pí Dorothy
Moravské noviny, 88, Tu 18.04.1922
 
Number Description (CZ)
Dobrodružná historie, líčící krutý osud ženy ve spárech zhýralce. S proslavenou Lucy Doraine.

Den, 85, Tu 28.03.1922
5aktový velkolepý film.

Moravské noviny, 88, Tu 18.04.1922  
Genre
dobrodružná historie
Den, 85, Tu 28.03.1922
velkolepý film
Moravské noviny, 88, Tu 18.04.1922
 
Programme — Programme (numbers)
Tu 28.03.1922; Tu 28.03.1922; Tu 28.03.1922; Tu 28.03.1922; We 29.03.1922 (uváděno Tu 28.03.1922; We 29.03.1922–Th 30.03.1922; Fr 31.03.1922), Bio Universum; Bio Metro; Morava
Den, 85, Tu 28.03.1922
Tu 18.04.1922 (uváděno Tu 18.04.1922–Fr 21.04.1922), Elite (Elitní kino)
Moravské noviny, 88, Tu 18.04.1922
 
Film
Doznání paní Dorotky, 1921
Moravské noviny, 88, Tu 18.04.1922
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno