Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Slet Orelstva v Brně 1922
Orelský slet ve filmu
 
Title (DE)
Orelslet, Der
 
Number Description (CZ)
Nezapomenutelné dojmy sletové znova a znova prožije ten, kdo si zajde 29. září 1922 nebo v následujícíh dnech do kina APOLLO v Brně naproti nádraží, kde předvádí se v oněch dnech nádherný film SLET ORELSTVA V BRNĚ 1922. Ve filmu zachyceny jsou všechny význačné výjevy sletové: příjezd účastníků, průvod žactva a dorostu, cvičení žactva a dorostu, zahájení živnostenské výstavy, slavnosti u hrobu na ústředním hřbitově, hlavní sletový průvod, hlavní sletové svičení, velkolepý pohled na naplněné sletiště, svěcení základního kamene ke studentskému domu, studentské cvičení, život na výstavišti, nádherný krojový průvod, (je zachycen téměř celý) cvičení zahraničních hostů, dekorace praporů, mše svatá, orelská přísaha, svěcení praporů a mnoho výjevů z lidových zvyků. Film je při všech zkratkách půl třetího tisíce metrů dlouhý a poskytne diváku velmi vděčnou podívanou. O film jeví se veliký zájem v Brně, tak i v okolí.
Film tento zachycuje všecky tři průvody, cvičení, národní zvyky atd. Nádherná podívaná.
 
Programme — Programme (numbers)
Su 24.09.1922; Fr 29.09.1922; Fr 29.09.1922 (uváděno Fr 29.09.1922; Fr 29.09.1922–Mo 02.10.1922), Apollo; Ohne Pause (OP Kino); Ufa OP – kino aktualit; Aktualita; O. P. Aktualitätenkino; Apollo-Kino; Čas
 
Film
Slet Orelstva v Brně 1922
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno