Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Author
Ludmila_(1923).txt
 
Quote category
Other personal data
 
Quote
to už do když sem chodila do té měšťanské školy, to sme chodili do
řečkovic, a někteří chodili už na gympl do Brna, no tak ti už jako byli
něco víc jako my, ty, který sme chodili na měšťanskou školu.
 
Quote code (full)
0.02.351
 
Quote code
02.351
 
Interview code
2:35
 
Interview line
315:317
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno