Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Author
Jarmila_(1925).txt
 
Quote category
Other personal data
 
Quote
Lč: a ee takže vaše vzdělání je...

JH: střední.

Lč: střední, dokončila ste tu obchodní [akademii].

JH: [ano].

Lč: a pak už ste nepokračovala. a v jakém roce ste dokončila tu
akademii?

JH: v pětačtyřicátém.

Lč: mhm

JH: nám zavřeli školy, jo, za Němců a potom nám udělali zrychlený
ročník maturitní.
 
Quote code (full)
0.02.351
 
Quote code
02.351
 
Interview code
21:8
 
Interview line
103:119
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno