Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title
Slib cudnosti
 
Original Title
Gelübde der Keuschheit, Das
 
Country
Německo
 
Number
Slib cudnosti, román
Román kněze-řeholníka. Snímek pozoruhodný svým prostředím kláštera, pokoušeného románem lásky kněze, jenž potácí se mezi "slibem cudnosti" a vášní k ženě.; román kněze-řeholníka s Uschi Elleotovou.; Slib cudnosti je snímek ojedinělého druhu. Nelze jej vřaditi mezi erotické, nemá naprosto tendenčního rázu a nezaujímá též stanovisko pro či proti denním problémům. Spisovatelé čerpali látku ze života a vytvořili realistickým podáním umělecké dílo toho genru, jakému nesporně náleží budoucnost. Zápas duše, zmítající se mezi světským cítěním a církvením slibem odříkání, zápas mezi opravdovou a prodejnou láskou, zjevy, s nimiž se v životě v nesčetných variacích téměř denně setkáváme. Duševní boj, jaký nás vždy znovu vzruší, je hluoboko vystižen ve snímku tomto příběhem mladého [xxxx]na Jana.
 
Year
1919
 
Producer
Deutsche Bioscop GmbH (Berlin)
 
Directed by
Nils Chrisander
 
Cast
Uschi Elleot
Fritz Alten
 
IMDB
www.imdb.com/title/tt0380375/
 
Resources
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno